Awanse, wyróżnienia i nagrody z okazji Dnia Strażaka w województwie małopolskim

Trud i wysiłek codziennej służby strażaków w Małopolsce został doceniony i wyróżniony. Strażacy w Małopolsce z okazji Dnia Strażaka zostali wyróżnieni w następujący sposób:


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył medalami za długoletnią służbę 72 osoby.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał Odznaki Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej 122 osobom.

Na wniosek Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. małopolskiego odznaczyło Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa 7 osób.

 

W tym roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja przyznał funkcjonariuszom z województwa małopolskiego 118 awansów, w tym:

- 89 wyższych stopni służbowych oficerom Państwowej Straży Pożarnej,

- 29 pierwszych stopni oficerskich,

 

Również z dniem 4 maja 2020 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał strażakom z Małopolski 137 awansów aspiranckich.

 

Małopolski Komendant Wojewódzki nadał wyższy stopień podoficerski 240 strażakom z województwa małopolskiego.

 

W tym dniu funkcjonariusze z województwa małopolskiego otrzymali następujące nagrody:

- nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymało 3 funkcjonariuszy;

- nagrodę Komendanta Głównego PSP otrzymało 20 funkcjonariuszy;

 

Awansowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy !

❮❮  Wróć do listy aktualności