Bezpieczne Ferie 2020 w Małopolsce

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży to okres wzmożonej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wojewoda małopolski Piotr Ćwik zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone temu tematowi. Omawiano także przygotowania do zbliżającego się Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem.


Posiedzenie wojewódzkich służb, inspekcji i straży oraz przedstawicieli Starostwa Tatrzańskiego i samorządu zakopiańskiego odbyło się w pobliżu wyciągu w Małym Cichym w gminie Poronin. To jeden ze stoków, na którym pojawili się policjanci czuwający nad bezpieczeństwem narciarzy, a jednocześnie na specjalnie przygotowanym stoisku przekazujący podstawowe informacje o prawidłowym zachowaniu na stokach narciarskich. Swoje stoisko przygotowało też Wojsko Polskie, które rozpoczęło właśnie kolejny etap kampanii „Zostań Żołnierzem RP”.

 - Dziękuję wszystkim służbom, które zapewniły o swojej gotowości do wzmożonych działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa wypoczywających. Przygotowania do ferii, jak co roku, rozpoczynają się dużo wcześniej i wymagają starannych analiz sił i środków. Życzę, aby wszyscy wypoczywający w Małopolsce przekonali się, jak wiele do zaoferowania ma nasze województwo. Będzie to zarazem czas intensywniejszych kontroli ze strony służb. Podkreślam, że kontrole te są po to, aby było bezpieczniej. Apelujemy o stosowanie się do przepisów, czujność i rozwagę; o to, abyśmy myśleli za kierownicą, planowali dojazd i zarówno na drogach, jak i podczas spacerów w górach wykazywali pokorę wobec warunków atmosferycznych – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

 Państwowa Straż Pożarna: kontrole, akcje ratowniczo-gaśnicze, edukacja.

 - Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto jednostki Państwowej Straży Pożarnej z województwa małopolskiego są dobrze przygotowane na ewentualność wystąpienia ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. niska temperatura, intensywne opady śniegu, wystąpienie oblodzenia. Jesteśmy również przygotowani do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa lodowego oraz ewakuacji podczas awaryjnego zatrzymania kolei linowych – mówi zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Filipek.

 Wspomniane czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży służą wydaniu opinii w sprawie spełnienia przez te obiekty wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Rokrocznie strażacy stwierdzają usterki, których usunięcie warunkuje możliwość wykorzystania obiektu jako placówki zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. W takim przypadku wydawane są opinie pozytywne z uwagami. Często spotykanym uchybieniem jest przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego wymaganego przepisami o ponad 100%. W takim przypadku funkcjonariusze PSP wydają opinię pozytywną z wyłączeniem części budynku, dla której nie były zapewnione właściwe warunki ewakuacji, np. ostatniej kondygnacji. 

 Bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego są również właściwa eksploatacja obiektów i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w czasie trwania zimowego wypoczynku. Dlatego też strażacy z komend powiatowych i miejskich PSP przeprowadzają kontrole także podczas turnusów. Szczególnym nadzorem objęte są obiekty, które uzyskały opinię pozytywną z uwagami.

 Na szczególną uwagę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych zasługują działania strażaków w obszarze prewencji społecznej. W okresie wypoczynku strażacy zapraszają zorganizowane grupy dzieci i młodzieży pod opieką dorosłych do zwiedzania strażnic. Podczas wizyty dzieci będą mogły zapoznać się ze sprzętem i wyposażeniem jednostek ratowniczych PSP oraz z prowadzoną działalnością ratowniczo-gaśniczą, a także codzienną służbą strażaka-ratownika. W ramach tych spotkań strażacy przekazują dzieciom także informacje dotyczące unikania zagrożeń oraz bezpieczeństwa podczas wypoczynku. Strażacy zapraszają również do sal edukacyjnych „OGNIK”.

 Zachęcają ponadto do udziału w konkursach kalendarzowych dla dzieci organizowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Szefa Obrony Cywilnej Kraju, które są umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2020 rok oraz na stronie KG PSP (https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Konkursy-kalendarzowe-PSP-2020/idn:37243).

 W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych strażacy przypominają właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania sopli lodowych. W obszarze tym strażacy wspierają Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny.

 W okresie jesienno-zimowym w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest on niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu. 

 „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Strażacy przypominają, że należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej, jak również urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Państwowa Straż Pożarna przypomina również o utrzymaniu właściwego stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianie baterii).

 Opracowanie: mł. bryg. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP na podstawie informacji MUW Kraków.

Zdjęcia: MUW Kraków, archiwum KW PSP Kraków.

 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności