Bezpieczne ferie dla dzieci i młodzieży 2019 r.

W województwie małopolskim rozpoczynają się ferie. Zimowy wypoczynek to okres wzmożonej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. „Bezpieczne ferie dla dzieci i młodzieży 2019 r.” – temu tematowi poświęcone było posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które zwołał wojewoda małopolski Piotr Ćwik.


Meldunki potwierdzające pełną gotowość do zintensyfikowanych działań złożyli wojewodzie przedstawiciele podległych służb zespolonych, które odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku zimowego. Meldunek w imieniu małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej złożył naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie st. bryg. Andrzej Siekanka.

Bezpieczne miejsce wypoczynku

- Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez strażaków, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych, są czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku – w celu wydania opinii w sprawie spełnienia przez obiekt wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Istotne są również nasze działania w obszarze prewencji społecznej. Strażacy zapraszają zorganizowane grupy dzieci i młodzieży pod opieką dorosłych, do zwiedzania strażnic. Może to być pożyteczną alternatywą dla spędzania wolnego czasu dla dzieci pozostających w okresie wypoczynku w domach. Jesteśmy również dobrze przygotowani do prowadzenia ewentualnych działań z zakresu ratownictwa lodowego. Niemniej jednak już dziś apelujemy, aby nie podejmować niepotrzebnego ryzyka i nie wchodzić na zamarznięte akweny. Przypominamy również właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli. Ponadto zwracamy uwagę na zagrożenia związane z sezonem grzewczym, przypominamy o konieczności okresowej kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych i apelujemy o doposażanie mieszkań w autonomiczne czujki dymu i tlenku węgla– powiedział st. bryg. Andrzej Siekanka.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontrole takie prowadzone są także podczas turnusów. Szczególnym nadzorem objęte są te obiekty, które w trakcie kontroli uzyskały opinię pozytywną, ale z uwagami.

- Dziękuję wszystkim służbom za gotowość do zintensyfikowanych działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa wypoczywającym. Złożone przez Państwa meldunki świadczą o tym, że jesteśmy dobrze przygotowani do rozpoczynających się w naszym województwie ferii. Jednocześnie proszę o szczególną czujność i dbałość o wymianę informacji w tym okresie. Ufam, że ten nasilony ruch turystyczny w Małopolsce przyniesie spokojny i radosny wypoczynek dzieci, młodzieży i rodzin. Podkreślam, że wzmożone kontrole służą temu, aby było bezpieczniej. Pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo jest priorytetem. Zachęcam np. do tego, aby organizatorzy wypoczynku rozważyli możliwość zorganizowania w swoich obiektach próbnych ewakuacji. To z pewnością przyczyni się do podniesienia świadomości, jak ważna jest rozwaga i ostrożność – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik

 

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP na podstawie informacji MUW w Krakowie.

Zdjęcia: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności