Bezpieczne wakacje 2020

Chociaż w tym roku niespodziewane okoliczności sprawiły, że rok szkolny wyglądał inaczej, już dziś dzieci i młodzież rozpoczną wakacje. Letni wypoczynek to okres wzmożonej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.


Wojewoda małopolski Piotr Ćwik zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone temu tematowi. W ww. posiedzeniu udział wziął małopolski komendant wojewódzki PSP – st. bryg. Piotr Filipek.

            Podczas posiedzenia wojewódzkich służb, inspekcji i straży omówiono najważniejsze aspekty przygotowań do intensywnych działań podczas okresu letniego.

- Jak co roku przygotowania do wakacji rozpoczęły się wcześniej. Dzisiejsze spotkanie jest jedynie podsumowaniem tego, co dotychczas już zostało opracowane i zrealizowane. Dziękuję wszystkim służbom, które zapewniły o swojej gotowości do wzmożonych działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa wypoczywających. Pozostajemy w stanie epidemii, konieczna jest zatem pełna mobilizacja. Szczególnie po roku szkolnym 2019/2020 wszystkie dzieci, młodzież, jak i rodzice liczą na chwilę beztroski i radości. Dołóżmy wszelkich starań, aby ten wypoczynek był spokojny i bezpieczny – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

 

- Mając w pamięci ubiegłoroczne tragiczne wydarzenia na górskich szlakach, apeluję także o stosowanie się do przepisów, rozwagę i pokorę wobec warunków atmosferycznych – dodał wojewoda.

 

Państwowa Straż Pożarna: zabezpieczenie, kontrole, działania operacyjne 

 

            Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w czasie wakacji, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży.

            Do Komend Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło dotychczas 197 wniosków o wydanie opinii. Strażacy skontrolowali 137 obiektów, wydali 126 opinii pozytywnych, 11 opinii pozytywnych z uwagami oraz 1 opinię negatywną.

            Strażacy przeprowadzać będą również kontrole podczas turnusów w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. Małopolska Straż Pożarna prowadzi również nadzór nad „Elektroniczną bazą wypoczynku MEN” w celu weryfikacji zgłaszanych do wypoczynku obiektów z wykazem zaopiniowanych obiektów.

            Wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze dokonały przeglądu oraz kontroli sprzętu, który może być wykorzystany do prowadzenia działań związanych z usuwaniem anomalii pogodowych. Strażacy są również przygotowani do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych związanych z pożarami lasów oraz działań powodziowych. W pełnej gotowości są także strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Małopolska”. Podkreślić należy, że wszyscy strażacy są przygotowani do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego.

            PSP wzorem lat ubiegłych będzie prowadzić szczególny nadzór nad formami wypoczynku narażonymi na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi, tj. obozami harcerskimi. W trakcie inspekcji będzie sprawdzana w szczególności: drożność dróg dojazdowych, możliwość ewakuacji w miejsce bezpieczne, w tym plany ewakuacji i znajomość zasad ewakuacji przez osoby do tego wyznaczone, jak również sposób zapewnienia środków łączności. Podczas takich inspekcji będą poddane ocenie warunki panujące w miejscu obozowiska, tj. stan drzewostanu, linie wysokiego napięcia oraz cieki wodne, które mogą stwarzać zagrożenie w niekorzystnych warunkach pogodowych.

 

Opracowanie: mł. bryg. Sebastian Woźniak, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Zdjęcia: MUW w Krakowie.

 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności