Ćwiczenia pod kryptonimem „Małopolska 2019”

W dniach 7-10.10.2019r. wytypowane komendy miejskie i powiatowe PSP z terenu województwa małopolskiego brały udział w ćwiczeniach pod kryptonimem „Małopolska 2019”, mających na celu skontrolowanie realizacji zadań obronnych. W ćwiczeniach brały udział: Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu, Komenda Miejska PSP w Tarnowie, Komenda Powiatowa PSP w Suchej Beskidzkiej, Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach oraz Komenda Powiatowa PSP w Nowym Targu.


W dniach 7-10.10.2019r. wytypowane komendy miejskie i powiatowe PSP z terenu województwa małopolskiego brały udział w ćwiczeniach pod kryptonimem „Małopolska 2019”, mających na celu skontrolowanie realizacji zadań obronnych. W ćwiczeniach brały udział: Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu, Komenda Miejska PSP w Tarnowie, Komenda Powiatowa PSP w Suchej Beskidzkiej, Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach oraz Komenda Powiatowa PSP w Nowym Targu.

7 października 2019 r. Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu doskonaliła działania ratowniczo-gaśnicze w trzech obszarach. Pierwsze zadanie dotyczyło podjęcia działań podczas długotrwałych i obfitych opadów deszczu, które powodowały realne zagrożenie powodzi. Drugi epizod dotyczył wybuchu butli z gazem na terenie zorganizowanej dla migrującej ludności bazy noclegowej. Trzecie zadanie obejmowało postępowanie podczas ataku grupy dywersyjno-sabotażowej na konwój Sojuszniczych Sił Wsparcia, który przemieszczał się przez Nowy Sącz.

Tego samego dnia miały miejsce ćwiczenia obejmujące działania z wykorzystaniem sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego, które miały na celu neutralizację/ likwidację znalezionych w lesie częściowo uszkodzonych worków z substancją niebezpieczną niewiadomego pochodzenia. Do tej akcji zadysponowane zostały: JRG Sucha Beskidzka, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Nowy Targ 1”, a także jednostki OSP.

Natomiast 9 października 2019 r. Komenda Powiatowa PSP w Suchej Beskidzkiej uczestniczyła w działaniach związanych z epizodem, który polegał na zabezpieczeniu dzieł sztuki zgromadzonych na zamku w Suchej Beskidzkiej, przed planowaną przez zorganizowaną grupę przestępczą kradzieżą.

W tym samym dniu Komenda Miejska PSP w Tarnowie uczestniczyła w ćwiczeniu taktyczno-bojowym, które zakładało atak terrorystyczny na terenie zakładu zajmującego się logistyką naftową (baza paliw) oraz wyciek paliwa z jednoczesnym utworzeniem strefy zagrożonej wybuchem, wywołanej zderzeniem ewakuowanych  pojazdów przewożących paliwo. W zdarzeniu tym wzięło udział 31 pojazdów pożarniczych oraz kilka pojazdów służb zespolonych, łącznie ponad 120 osób z terenu województwa.

Również Komenda Powiatowa w Wadowicach uczestniczyła w zaplanowanych ćwiczeniach obronnych p.k. „Małopolska 2019”. 7 października b.r. jednostka wzięła udział w ewakuacji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  nr 1 w Wadowicach, wywołanej anonimową informacją telefoniczną o podłożonym urządzeniu wybuchowym. Natomiast  9 października 2019 roku przeprowadzono praktyczne ćwiczenia ratownicze w związku z symulacją wypadku drogowego autokaru, trzech samochodów osobowych oraz dwóch pojazdów wojskowych z dużą liczbą osób poszkodowanych.

Ćwiczenia z zakresu wykonywania zadań obronnych na terenie województwa małopolskiego miały na celu sprawdzenie gotowości bojowej jednostek wchodzących w skład służb zespolonych oraz współpracy służb, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Podczas tego typu ćwiczeń doskonalone są umiejętności prowadzenia kompleksowej oceny sytuacji, odpowiedniego doboru sił i środków, a także taktycznych umiejętności dowódczych – niezbędnych do podejmowania skutecznych działań. Głównym organizatorem ćwiczeń był Wojewoda Małopolski.

Zdjęcia: KM PSP Tarnów, KM PSP Nowy Sącz, KP PSP Sucha Beskidzka, KP PSP Wadowice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności