Ćwiczenia z ratownictwa wodnego

W dniach 8, 15, 22 lipca 2020r. w ramach doskonalenia zawodowego poszczególne zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Bochni przeprowadziły ćwiczenia  z zakresu ratownictwa  wodnego na terenie żwirowni w  Targowisku.


Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności ratowniczych na akwenach. W pierwszej części zajęć omówiono zasady dotyczące ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym w KSRG. Przećwiczono ewakuacje poszkodowanych z wody stosując różne techniki, miedzy innymi przy wykorzystaniu: łodzi,  koła ratunkowego, rzutki ratunkowej oraz techniki bezprzyrządowej.  Dodatkowo ćwiczono skoki ratownicze do wody z łodzi.

Opracowanie:  mł. kpt. Grzegorz Gac KP PSP w Bochni.

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Bochni

 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności