Dezynfekcja przystanków autobusowych przez członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Spytkowice.

Członkowie ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Spytkowice w kolejnych działaniach pomocowych związanych ze zwalczaniem skutków epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.


17 kwietnia 2020 roku członkowie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu gminy Spytkowice realizując działania pomocowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, w ramach współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej z samorządami lokalnymi, ponownie wzięli udział w akcji dezynfekcji przystanków autobusowych we wszystkich miejscowościach macierzystej gminy.

Tak jak tydzień wcześniej, pomoc druhów z OSP w Spytkowicach i OSP w Bachowicach, po zadysponowaniu przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach na wniosek wójta gminy Spytkowice, polegała na odkażeniu wiat przystankowych środkiem dezynfekcyjnym przy wykorzystaniu specjalnych przenośnych opryskiwaczy spalinowych.

Trzeba zaznaczyć, że czynności dezynfekcyjne jak zwykle przeprowadzone zostały przez członków OSP zabezpieczonych we wszystkie niezbędne środki ochrony osobistej a ich celem było zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 mieszkańców gminy korzystających ze środków komunikacji zbiorowej.

Opracowanie: mł. bryg. Jacek Kolber (KP PSP w Wadowicach)
Zdjęcia: archiwum OSP Bachowice i OSP Spytkowice

 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności