Dezynfekcja publicznych obiektów sportowo-rekreacyjnych przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach w kolejnych działaniach pomocowych związanych ze zwalczaniem skutków epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.


9 maja 2020 roku członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach realizując działania pomocowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, w ramach współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej z samorządami lokalnymi, wzięli udział w akcji dezynfekcji publicznych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie macierzystej gminy.

Pomoc druhów z OSP w Spytkowicach, po zadysponowaniu przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach na wniosek wójta gminy Spytkowice, polegała na odkażeniu placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Spytkowicach, obiektu Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie oraz kompleksu sportowego "Orlik" w Bachowicach środkiem dezynfekcyjnym przy wykorzystaniu specjalnego przenośnego opryskiwacza spalinowego.

Trzeba zaznaczyć, że czynności dezynfekcyjne jak zwykle przeprowadzone zostały przez członków OSP zabezpieczonych we wszystkie niezbędne środki ochrony osobistej a ich celem było zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 mieszkańców gminy korzystających z ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Opracowanie: mł. bryg. Jacek Kolber (KP PSP w Wadowicach)
Zdjęcia: Facebook Gmina Spytkowice

 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności