Dezynfekcja remizy i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawinkach.

Dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawinkach po potwierdzeniu przez służby medyczne zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jednego z członków OSP.


Działania zastępów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wadowicach oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu przeprowadzone 10 kwietnia 2020 roku polegały m.in. na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz dezynfekcji (odkażeniu) pomieszczeń remizy OSP wraz ze znajdującymi się tam pojazdami pożarniczymi i sprzętem ratowniczo-gaśniczym.

Kilkuetapowe odkażanie przeprowadzili ratownicy SGRChem-Eko "Oświęcim" odpowiednio zabezpieczeni w kombinezony ochronne, maski pełnotwarzowe z filtropochłaniaczami oraz rękawice nitrylowe, wykorzystując do tego celu fumigator a następnie dwa generatory do ozonowania atmosfery. Po wykonaniu opisanych czynności, zdezynfekowano wszystkie drzwi, klamki, uchwyty oraz wnętrze pojazdów pożarniczych przy użyciu odpowiedniego płynu produkowanego na bazie alkoholu. Po zakończeniu działań miejsce zdarzenia wraz z informacjami dotyczącymi konieczności czasowego wyłączenia z działalności operacyjnej jednostki przekazano przedstawicielowi Zarządu OSP Skawinki. Po osiągnięciu na powrót przez OSP pełnej gotowości operacyjnej jednostka ponownie będzie dysponowana do działań ratowniczych.

Opracowanie: bryg. Jerzy Leśniakiewicz i mł. bryg. Jacek Kolber (KP PSP w Wadowicach)
Zdjęcia: bryg. Jerzy Leśniakiewicz i ogn. Andrzej Kasperek (KP PSP w Wadowicach)

 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności