Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych woj. małopolskiego wspierają walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Na szczególne uznanie zasługuje zaangażowanie druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy niosą pomoc mieszkańcom Małopolski w związku z występującym zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2.


W ramach prowadzonych działań pomocowych strażacy ściśle współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego oraz placówkami opieki społecznej, które wyznaczają miejsca, do których pomoc powinna dotrzeć. Wspólnie z pracownikami opieki społecznej strażacy dostarczają żywność i leki osobom objętym pomocą placówek społecznych oraz osobom pozostającym w domowej kwarantannie.

 

Strażacy uczestniczą również w przekazywaniu informacji - komunikatów oraz apeli wystosowanych do mieszkańców.

 

Zaznaczamy, że przedstawione poniżej przykłady to jedynie niewielka cześć z działań, które realizują druhowie na terenie Małopolski.

 

Druhowie z powiatu krakowskiego

 

Strażacy OSP Kostrze rozgłaszają apel do mieszkańców, aby pozostali w swoich domach.

Ponadto druhowie OSP Kostrze opracowali ogłoszenie, w którym informują o swoim wsparciu dla starszych osób pozostających w domach. Ogłoszenie to mieszkańcy odnaleźć mogą m.in.  przy sklepie spożywczym.

 

Druhowie OSP Jerzmanowice w ramach akcji #STRAŻACYMEDYKOM prowadzą zbiórkę sprzętu i produktów, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szpitali  i niesienia pomocy potrzebującym.

 

Apel druhów OSP Jerzmanowice:

Szanowni Mieszkańcy Jerzmanowic i okolic, stojąc w obliczu trudnej sytuacji jaka obecnie panuje w kraju i na świecie, OSP Jerzmanowice przyłącza się do akcji #strażacymedykom ‼️

 od wtorku 24 marca w godzinach  8:00 - 20.00  do odwołania zbieramy wszystkie najbardziej potrzebne rzeczy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szpitali i niesienia pomocy potrzebującym. Zebrany sprzęt i produkty przekażemy na rzecz krakowskich szpitali.

 Punkt, gdzie można przynieść potrzebne rzeczy i bezpiecznie złożyć w wyznaczonym miejscu znajduje się przy Remizie OSP w Jerzmanowicach - ul. Rajska 3”.

 

Punkty zbiórki prowadzą też:

Ochotnicza Straż Pożarna Rusocice, Ochotnicza Straż Pożarna Czernichów - KSRG, OSP KSRG Krzęcin, Bębło998,  Ochotnicza Straż Pożarna w Kryspinowie, OSP Szklary, OSP Igołomia – Zofipole, OSP Niepołomice.

 

Druhowie z powiatu nowosądeckiego

 

26 marca 2020 r. druhowie dostarczali artykuły spożywcze z Banku Żywności oraz środki do dezynfekcji w Podegrodziu, Rogach, Stadłach, Chochorowicach, Podrzeczu i Gostwicy. Pomoc tę realizowały jednostki OSP Podegrodzie oraz OSP Stadła. W Krynicy-Zdroju, na ulicy  Źródlanej  działania zastępu z OSP Tylicz polegały na odebraniu recepty od Pani oraz udaniu się do aptek w celu zakupu leków. W kamionce Wielkiej OSP Mystków dostarczała środki dezynfekujące oraz maski.

 

Druhowie z powiatu chrzanowskiego

 

W związku ze stanem epidemii jaki został wprowadzony na terytorium Polski w każdej gminie w powiecie chrzanowski została wyznaczona jednostka OSP z KSRG, która realizuje zadania związane z pomocą żywnościową dla osób objętych kwarantanną.

Obecnie OSP Płaza oraz OSP Libiąż realizują w/w zadania na terenie swoich gmin, pozostałe jednostki to OSP Bolęcin, OSP Regulice, OSP Zagórze. Druhowie są także zaangażowane w transporcie żywności z Banku Żywności w Krakowie .

 

Druhowie z powiatu suskiego

 

Druhowie OSP Sidzina w ramach akcji #STRAŻACYMEDYKOM prowadzą zbiórkę najbardziej potrzebnych rzeczy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szpitala w Suchej Beskidzkiej.

Co więcej strażacy z OSP Sidzina są inicjatorami akcji szycia maseczek ochronnych dla Szpitala w Suchej Beskidzkiej.

 

Informacja ze strony OSP Sidzina:

Jak pożytecznie spędzać czas zostając w domu?

Odpowiedź na to pytanie znają strażacy z OSP Sidzina, którzy są inicjatorami akcji szycia maseczek ochronnych dla Szpitala w Suchej Beskidzkiej.

W akcję, która początkowo miała być realizowana na terenie gminy Bystra-Sidzina obecnie zaangażowani są mieszkańcy całego powiatu suskiego. Pomysł strażaków spodobał się członkiniom Stowarzyszenia Gospodyń „Sidzinianki”, które mają bardzo duży wkład w powstawanie maseczek. Wiele miejscowych firm oferuje pomoc przekazując materiały do szycia, a nawet szyjąc maseczki. W piątek rano do suskiego szpitala trafi 3300 maseczek, dodatkowo 100 sztuk otrzyma Grupa Podhalańska GOPR. Warto również wspomnieć, że w ubiegłym tygodniu 1000 maseczek trafiło do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Akcja spotkała się z bardzo dobrym odbiorem ze strony lokalnej społeczności, pokazuje że nawet ludzie, którzy na co dzień nie maja ze sobą wiele wspólnego, w trudnych chwilach potrafią połączyć siły i razem działać dla dobra ogółu

 

Opracowanie: mł. bryg. Sebastian Woźniak - rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Zdjęcia: Archiwum KW PSP Kraków, archiwum OSP woj. Małopolskiego.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności