Działalność OSP w powiecie chrzanowskim w obliczu epidemii koronawirusa

W związku ze stanem epidemii jaki został wprowadzony na terytorium Polski w każdej gminie w powiecie chrzanowski została wyznaczona jednostka OSP z KSRG, która realizuje zadania związane z pomocą żywnościową dla osób objętych kwarantanną.


Obecnie OSP Płaza oraz OSP Libiąż realizują w/w zadania na terenie swoich gmin, pozostałe jednostki to OSP Bolęcin, OSP Regulice, OSP Zagórze. Druhowie są także zaangażowani w transporcie żywności z Banku Żywności w Krakowie .

 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności