Działania Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej na terenie powiatu wielickiego w związku ze stanem epidemii.

Od 26 marca do odwołania na terenie powiatu wielickiego z samochodów pożarniczych emitowane są przez megafon komunikaty głosowe w związku ze stanem epidemii


Strażacy z samochodów pożarniczych apelują o pozostanie w domach w związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem SARS-Cov-2

Od 26 marca do odwołania na terenie powiatu wielickiego z samochodów pożarniczych emitowane są przez megafon komunikaty głosowe w związku z panującą na terenie całego kraju epidemią koronawirusa. Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu  Ratowniczo - Gaśniczego w godzinach porannych oraz wieczornych będą prowadzić kampanię informacyjną.
Komunikaty głosowe mają na celu przede wszystkim przypomnienie mieszkańcom naszego powiatu o zachowaniu środków ostrożności po to, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa. Druhowie będą apelować o pozostanie w domach, a w przypadku konieczności wyjścia o unikanie kontaktu z innymi osobami i zachowanie dystansu między nimi.

W powiecie wielickim Strażacy dostarczają żywność osobom potrzebującym w czasie stanu epidemii

W związku z sytuacja epidemiologiczną wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2, na terenie powiatu wielickiego Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego czynnie włączyli się do walki z zagrożeniem poprzez dowożenie żywności osobom potrzebującym. Koordynację działań w zakresie pomocy żywnościowej zapewniają właściwe terytorialnie ośrodki pomocy społecznej.

Do działań dysponowani są ratownicy odpowiednio przeszkoleni jak również wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej. Żywność przekazywana jest z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: bez wchodzenia do pomieszczeń oraz bez kontaktu bezpośredniego z osobami. Od dnia 18 marca do chwili obecnej odnotowano 34 interwencje związane z dowozem żywności na terenie powiatu wielickiego.

Opracowanie: st. kpt. Masternak Michał, KP PSP w Wieliczce

❮❮  Wróć do listy aktualności