Działania strażaków w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem koronawirusem

Małopolscy strażacy czynnie uczestniczą w działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.


Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Bębenek wraz ze swoim zastępcą st. bryg. Piotrem Filipkiem wielokrotnie uczestniczyli w posiedzeniach oraz spotkaniach zespołów roboczych mających na celu ścisłą współpracę i wymianę informacji pomiędzy służbami i instytucjami, tak aby podjąć stosowne działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Cyklicznie odbywają się posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w których uczestniczą również przedstawiciele wojewódzkich służb i inspekcji, a także dyrektorzy szpitali wskazanych w Wojewódzkim planie działania na wypadek wystąpienia epidemii jako pierwszorzutowe, dyrektorzy dyspozytorni medycznych, Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Ustalenia z powyższych spotkań są niezwłocznie przekazywane komendantom powiatowym (miejskim) PSP woj. małopolskiego oraz dowódcom jednostek ratowniczo-gaśniczych podczas wideokonferencji. Taka forma spotkań umożliwia bieżącą wymianę informacji w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem w naszym województwie, diagnozę obszarów wymagających usprawnienia oraz niezwłocznego działania.

Strażacy w Małopolsce wspierają działania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, w ramach kontroli sanitarnej na granicy polsko-słowackiej.

Strażacy są równeiż w pełniej gotowości do uruchomienia dodatkowych powierzchni pod badania osób z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem. Szpitale mogą w takich sytuacjach liczyć na pełne wsparcie Państwowej Straży Pożarnej.

Wytyczne dla wytypowanych do działań jednostek OSP
W przypadku dysponowania wytypowanych przez Państwową Straż Pożarną jednostek OSP, szkolenie oraz zabezpieczenie zostanie uzgodnione lub zapewnione przez PSP. Szczegóły >>

Strona Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Krakowie https://www.malopolska.uw.gov.pl/

Co musisz wiedzieć o koronawirusie? gov.pl/web/koronawirus
Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla seniorów: bit.ly/zaleceniaGIS
Alert RCB – ostrzeżenie o koronowirusie: https://rcb.gov.pl/alert-rcb-ostrzezenie-o-koronawirusie/

Ministerstwo Zdrowia: Koronawirus – co musisz wiedzieć? https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?
Tłumaczenie na język migowy (PJM) 
https://www.youtube.com/watch?v=Gl6dHuTd-W0 
(źródło: kanał Youtube PEFRON)

Opracowanie: mł. bryg. Sebastian Woźniak, KW PSP Kraków.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności