Działania podejmowane w województwie małopolskim w związku z epidemią koronawirusa

Strażacy w województwie małopolskim kontynuują działania wspierające walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.


  • Działania związane z obsługą namiotów w przyszpitalnych punktach przyjęć podejmowane były na terenie powiatów: krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego oraz wadowickiego. Strażacy we wszystkich powiatach województwa małopolskiego są w pełniej gotowości do uruchomienia dodatkowych powierzchni pod badania osób z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem.

 

  • Strażacy na terenie powiatu nowotarskiego wspierają działania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, w ramach kontroli sanitarnej na granicy polsko-słowackiej. Przypomnijmy że akcja rozpoczęła się 11 marca 2020 r i do dnia 29 marca skontrolowano łącznie 4471 pojazdów i 5668 osób.

 

  • W pełni wykorzystywany jest system wideokonferencji. Miedzy innymi za jego pośrednictwem Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP woj. małopolskiego łączą się z dowódcami szczebla interwencyjnego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, aby móc wspólnie skutecznie działać w obliczu zagrożenia koronawirusem. Do 29 marca 2020 r. w tym zakresie przeszkolonych zostało ponad 2500 druhów.

 

  • Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie druhów ochotniczych straży pożarnych, którzy niosą pomoc mieszkańcom Małopolski w związku z występującym zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2. W ramach prowadzonych działań pomocowych, strażacy ściśle współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego oraz placówkami opieki społecznej, które wyznaczają miejsca, do których pomoc powinna dotrzeć. Wspólnie z pracownikami opieki społecznej strażacy dostarczają żywność i leki osobom objętym pomocą placówek społecznych oraz osobom pozostającym w domowej kwarantannie. W dniach 27 - 29 marca 2020 r. doby strażacy podjęli 43 interwencje związane z dowożeniem żywności.

 

  • W dniach 27 - 29 marca 2020 r. strażacy szczególnie zaangażowali się w przekazywanie informacji - komunikatów oraz apeli wystosowanych do mieszkańców, aby zostać w domu. Działania te podejmowane były we wszystkich powiatach. Łącznie 160

 

W działaniach podejmowanych w województwie małopolskim w dniach 27-29 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa udział brały 1011 pojazdów oraz 2109 strażaków PSP i OSP.

 

Zaznaczamy, że przedstawione poniżej przykłady to jedynie niewielka cześć z działań, które realizują druhowie na terenie Małopolski.

 

Druhowie z powiatu nowosądeckiego

Kolejna jednostka OSP, która podjęła akcję szycia maseczek

Wiemy doskonale, że priorytetem każdej akcji ratowniczej jest bezpieczeństwo ratowników. Mając na względzie obecną sytuację i zagrożenie jakie każdy strażak ratownik może doświadczyć, jedna z druhen z OSP Zagorzyn dołączyła do akcji ogłoszonej na Facebooku  szycia maseczek "Szyjemy maseczki , okolice Łącka".  Grupa ta już pomogła bardzo wielu organizacjom i dzięki druhnie Urszuli deficytowy towar trafi również do straży z terenu Gminy Łącko i to niebawem ponieważ już jest gotowych 50 szt.  Zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w takich przedsięwzięciach - ZOSTAŃMY W DOMU SZYJMY MASECZKI.

Strażacy dziękują za przekazanie wszystkich materiałów potrzebnych do szycia maseczek.

Akcja informacyjna prowadzona przez jednostki OSP na terenie Sądecczyzny

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną na terenie naszego kraju oraz ciągły wzrost osób zakażonych koronowirusem Covid-19 strażacy OSP włączyli się w akcję prewencyjną mającą na celu uświadamianie lokalnych mieszkańców aby zachowywali ogólno przyjęte zasady postępowania w tej sytuacji. Akcja informacyjna prowadzona jest w dniach 28 i 29 marca br. i polega ona wygłaszaniu komunikatu przy wykorzystaniu megafonów ręcznych lub zainstalowanych na samochodach pożarniczych. Prócz apelu o pozostanie w domach strażacy apelowali aby zgłaszając zdarzenie na numery alarmowe  informować, że jesteśmy chorzy lub w kwarantannie. Wszystko to w celu zadbania o zdrowie i życie ratowników. W sobotę 28 marca w akcje było zaangażowanych 52 samochody pożarnicze i 152 strażaków. Relacje z przebiegu akcji można zobaczyć na portalach społecznościowych jednostek OSP.

29 marca akcja była kontynuowana i uczestniczyło w niej 50 samochodów i 134 strażaków.

 

Opracowanie: mł. bryg. Sebastian Woźniak - rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Zdjęcia: Archiwum KW PSP Kraków, archiwum OSP woj. Małopolskiego.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności