Działania przeciwpowodziowe na terenie powiatu bocheńskiego

W wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 20 i 21 czerwca 2020 r. na terenie powiatu bocheńskiego wystąpiło zagrożenie powodziowe.


W związku z tym  prowadzone były intensywne działania ratownicze, przede wszystkim w gminie: Łapanów, Bochnia oraz Mieście Bochnia. Siły i środki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej współpracowały ze strukturami zarządzania kryzysowego poziomu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego w celu zminimalizowania skutków obfitych opadów deszczu.

Działania podmiotów tworzących krajowych system ratowniczo-gaśniczy i współpracujących z systemem polegały na: wypompowaniu wody z zalanych budynków, posesji, zakładów pracy i rozlewisk, wzmacnianiu wałów przeciwpowodziowych  poprzez układanie worków z piaskiem oraz stałym monitorowaniu poziomu rzek, potoków oraz poziomu opadów.

Najpoważniejsza sytuacja powodziowa zaistniała w miejscowości Łapanów, której centrum zostało podtopione wodami z rzeki Stradomki. Zalane zostały m.in.: kościoły, szkoła, budynki użyteczności publicznej, sklepy, budynki mieszkalne i gospodarcze. Uszkodzona została również infrastruktura komunalna. Z terenów zagrożonych ewakuowano łącznie 48 osób.

Potok Chodenicki przerwał wał w Bochni przy ul. Majora Bacy co spowodowało podtopienie położonych w pobliżu budynków mieszkalnych i zakładów pracy.

Podtopieniu uległy również zakłady znajdujące się w pobliżu ulic: Partyzantów, Na Buczków, Gazowa i Łany.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni mł. bryg. Robert Cieśla powołał sztab, który  koordynował działania poszczególnych jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas działań przeciwpowodziowych Starosta Bocheński o godzinie 800 ogłosił alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatu  w gminach: Miasto Bochnia, Gmina Bochnia i Gmina Łapanów.

Na dzień 22 czerwca 2020 r. do godziny 700 odnotowano w sumie 140 interwencji i liczba ta ciągle wzrasta.

Na chwilę obecną sytuacja jest opanowana  a pojedyncze działania prowadzone są w Gminie Bochnia oraz Mieście Bochnia, gdzie w dalszym ciągu trwa wypompowywanie wody z rozlewisk i posesji.

 

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Matyasik Paweł

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności