Działania strażaków PSP i OSP związane z koronawirusem w powiecie nowotarskim

W dniu 15.04.2020 r. w ramach działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Targu rozstawili namiot pneumatyczny przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.


Powyższy namiot będzie wykorzystany przez personel szpitala w związku z reorganizacją m.in. izby przyjęć, tak aby oddzielić osoby z podejrzeniem koronawirusa od pozostałych pacjentów. Ww. działania wynikły z uzgodnień pomiędzy Komendantem Powiatowym PSP w Nowym Targu, a Dyrekcją Szpitala.

Na dzień 15.04.2020 r. strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu w dalszym ciągu wspierają działania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej na przejściu granicznym w Chyżnem. Jak informowaliśmy już wcześniej strażacy odpowiednio zabezpieczeni dokonują pomiaru temperatury osobom wjeżdżającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od dnia 19 marca z obowiązku pomiaru temperatury zwolnieni zostali kierowcy samochodów ciężarowych, w związku z powyższym ilość osób podlegającym kontroli znacznie zmalała. Od 30 marca br. do 15.04. br. skontrolowano łącznie 68 pojazdów i 113 osób. Przypominamy, że przedmiotowa akcja rozpoczęła się 11 marca 2020 r. i do 15 kwietnia 2020 r. kontroli poddano łącznie 4539 pojazdów i 5781 osób. Do tej pory nie stwierdzono przypadku z podejrzeniem koronawirusa wymagającego interwencji służb medycznych.
Działania związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wspierają również druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu nowotarskiego. W ostatnim czasie ich działania polegały przede wszystkim na przekazywaniu apeli do mieszkańców o pozostanie  w domach i unikanie bezpośredniego kontaktu z innymi osobami oraz dostarczaniu żywności do osób objętych kwarantanną.

Tekst: st. kpt. Piotr Domalewski, KP PSP Nowy Targ

Zdjęcia: bryg. Janusz Barnaś, KP PSP Nowy Targ

 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności