Kolejne przyszpitalne punkty przyjęć

7 kwietnia 2020 roku strażacy wspierając realizację polecenie Wojewody Małopolskiego – Piotra Ćwika, które wydane zostało szpitalom samorządowym i państwowym, położonym na terenie województwa małopolskiego utworzyli kolejne przyszpitalne punkty przyjęć.


Przyszpitalne punkty przyjęć powstały w następujących lokalizacjach:

  • Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wrocławska 1, Kraków,
  • Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, Os. Na Skarpie 66, Kraków,
  • Szpital Specjalistyczny L. Rydygiera, Os. Złotej Jesieni 1, Kraków,
  • SP ZOZ MSWiA, ul. Galla 25, Kraków,
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. M. Kopernika 13, Proszowice,
  • Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego, ul. Kamieniec 10, Zakopane,
  • Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika, ul. Szpitalna 13, Tarnów.

 

            Powyższe działania związane były z koniecznością reorganizacji SOR-ów i izb przyjęć, tak by oddzielić pacjentów z objawami COVID-19 od pozostałych osób. W tych działaniach reorganizacyjnych dyrektorom szpitali pełnym wsparciem służy Państwowa Straż Pożarna, która udostępnia swoje namioty.

 

            Szpitale prowadzące izby przyjęć lub szpitalne oddziały ratunkowe (w Małopolsce takich szpitali jest 30) zostały zobowiązane do przeorganizowania ich pracy w sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z objawami choroby COVID-19 od innych osób przebywających na izbach przyjęć lub SOR-ach. Taka „brudna” izba przyjęć ma zminimalizować ryzyko zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w obrębie szpitali. Wydzielenie strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 mających charakterystyczne objawy zmniejszy prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia w momencie pierwszego kontaktu z SOR-em lub izbą przyjęć.

            Szpitale mogą te zmiany wprowadzić w oparciu o namioty przygotowane przez Państwową Straż Pożarną lub inne dostępne środki techniczne.

             Do tej pory działania związane z obsługą namiotów w przyszpitalnych punktach przyjęć podejmowane były na terenie powiatów: bocheńskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego oraz wadowickiego.

            Każdy namiot posiada własne źródło oświetlenia i ogrzewania więc możliwa jest w nim praca personelu medycznego bez względu na warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz.  W Małopolsce aktualnie jest 16 izb przyjęć. 

           Strażacy we wszystkich powiatach województwa małopolskiego są w pełniej gotowości do uruchomienia dodatkowych powierzchni pod badania osób z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem.

 

Opracowanie: mł. bryg. Sebastian Woźniak - rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności