KOMENDANT GŁÓWNY PSP WZIĄŁ UDZIAŁ W ODPRAWIE SZTABU MAŁOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP

24 maja 2019 roku komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski wziął udział w odprawie Sztabu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w trakcie której szczegółowo zapoznał się z sytuacją i prowadzonymi działaniami powodziowymi na terenie woj. małopolskiego. Po odprawie gen. brygadier Leszek Suski wraz ze st. bryg. Markiem Bębenkiem udali się do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, gdzie zaplanowano kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego.


Był to już trzeci zespół zarządzania kryzysowego z udziałem członków rządu, który dotyczył trudnej sytuacji pogodowej i skutków obfitych opadów deszczu w województwie małopolskim. Poza prezesem Rady Ministrów, w naradzie uczestniczyli również: wicepremier Beata Szydło, wicepremier Jarosław Gowin, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz wojewodowie sąsiednich regionów (śląski, podkarpacki, świętokrzyski), a także szefowie i przedstawiciele służb.

– Sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna jest dalej niepokojąca. Widać z tych meldunków, że sytuacja nie jest czarno-biała. Niż, który przesuwa się na wschód może spowodować nowe szkody, więc tam będziemy koncentrować naszą uwagę. Ta akcja jest swojego rodzaju sprawdzianem sprawności służb państwa polskiego – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.


– Warto podkreślić to, że mamy do czynienia z szybką i sprawną reakcją poszczególnych służb, które realizują swoje zadania. Przewidujemy dalsze działania związane z koordynacją i ścisłą współpracę z samorządami – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Następnie komendant główny Państwowej Straży Pożarnej wizytował obszary, na terenie których prowadzone były najpoważniejsze działania ratownicze.

Opracowanie: mł. bryg. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Zdjęcia: archiwum KW PSP w Krakowie.

 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności