Kontrole na przejściu granicznym w Chyżnem

Na polsko-słowackim przejściu granicznym w Chyżnem od 11 marca 2020 r. Karpacki Oddział Straży Granicznej przywrócił kontrolę graniczną. Do działań tych zostali włączeni strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu.


Wyznaczonym zadaniem dla strażaków to pomiar temperatury osobom wjeżdżającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ewentualna izolacja osób z podejrzeniem koronawirusa do czasu przejęcia ich przez służby medyczne. Do 14 marca kontrolowane były co najmniej 8 -osobowe busy i autobusy.

Od 15 marca kontrolą zostały objęte wszystkie osoby przekraczające granicę, a od 19 marca z obowiązku tego zwolnieni zostali kierowcy samochodów ciężarowych.

Na przejściu służba pełniona jest całodobowo przez dwóch strażaków w systemie 12 godzinnym. Do chwili obecnej nie stwierdzono przypadku podwyższonej temperatury u osób przekraczających granicę. Do godziny 12.00 20 marca skontrolowano łącznie 4319 pojazdów i 5398 osób. Obecnie ruch na przejściu granicznym odbywa się bez utrudnień.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności