Leśne obozy harcerskie pod szczególnym nadzorem strażaków

Strażacy w Małopolsce w okresie ferii letnich podobnie jak w poprzednim roku szczególną opieką objęli formy wypoczynku narażone na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi tj. obozy harcerskie.


Strażacy w Małopolsce w okresie ferii letnich podobnie jak w poprzednim roku szczególną opieką objęli formy wypoczynku narażone na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi tj. obozy harcerskie. Zgodnie z zapisami „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami”, którego aktualizację podpisali 19 czerwca 2019 roku: komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, komendant główny Policji, dyrektor generalny Lasów Państwowych oraz przedstawiciele organizacji harcerskich i skautowych, strażacy wizytują obozy harcerskie.

Podpisany dokument jest efektem pracy przedstawicieli służb oraz organizacji harcerskich i skautowych, którego celem było wypracowanie rozwiązań, służących bezpieczeństwu dzieci i młodzieży wypoczywających na obozach. W dokumencie uzgodnione zostały zasady i procedury postępowania, które obejmują etap przygotowania do obozowej akcji letniej, czas trwania obozu, a także sytuacje zagrożenia życia i zdrowia. Nakładają konkretne obowiązki na komendę obozu harcerskiego, Państwową Straż Pożarną i Policję.

Aktualizacja dokumentu obejmowała przede wszystkim dopracowanie wytycznych w zakresie organizacji wędrownych obozów harcerskich, a w szczególności informowanie służb przez kierownictwo obozu o miejscu wyruszenia, trasie obozu oraz przedziałach czasowych wyznaczonej do przebycia trasy. Ma to na celu zwiększenie świadomości o miejscu przebywania dzieci i młodzieży jak również skrócenie czasu dotarcia służb do obozu w razie wystąpienia zagrożenia.

Wizyty strażaków mają na celu rozpoznanie terenu obozu pod kątem wdrożenia i spełnienia warunków bezpieczeństwa, a ponadto: zapoznanie uczestników obozu ze sposobem alarmowania oraz postępowania na wypadek zagrożenia, działania edukacyjne w ramach prewencji społecznej oraz sprawdzenie działania łączności pomiędzy komendantem obozu a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP. Ponadto strażacy podczas wizyty zapoznają się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska, w tym rozpoznają wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji w przypadku zagrożenia, drogi dojazdowe dla ekip ratowniczych oraz miejsca bezpiecznego schronienia. Przeprowadzają również zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dla wszystkich przebywających na zgrupowaniu.

2 lipca 2019 r. pracownicy sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku przeprowadzili szczegółową kontrolę warunków ochrony przeciwpożarowej na terenie Ośrodka Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji w miejscowości Piaski Drużków.

 http://www.straz.brzesko.pl/artykul/oboz-harcerski-piaski-druzkow

12 lipca strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu odwiedzili uczestników obozu w miejscowości Dubne (gmina Muszyna).

 http://www.psp-nowysacz.pl/aktualnosci.php?body=article&name=dubne-wizytacja-obozu-harcerskie&lang=pl

Pod specjalnym nadzorem strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach znalazł się letni obóz harcerski w Stryszowie-Zalesiu

Opracowanie: mł. bryg. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Zdjęcia: archiwum KW PSP Kraków,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności