Nadanie Sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu oraz obchody Dnia Strażaka

5 maja 2019 roku był dla Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu dniem wyjątkowym. Podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka olkuska straż pożarna otrzymała sztandar. Został on ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu. Uroczystość nadania sztandaru poprzedzona została mszą świętą w Bazylice Świętego Andrzeja Apostoła w Olkuszu koncelebrowaną przez kapelana małopolskich strażaków bryg. Władysława Kuliga, kapelana powiatowego strażaków ks. Henryka Chmiełę oraz proboszcza Bazyliki Mieczysława Miarkę.


Uroczystość uświetniła obecność przybyłych gości w osobach: ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej  Jacka Osucha,  zastępcy komendanta głównego PSP st. bryg. Arkadiusza Biskupa, wojewody małopolskiego Piotra Ćwika, małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Marka Bębenka, nadbrygadiera w st. spocz. Stanisława Nowaka, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, komendantów powiatowych i miejskich PSP oraz Policji, kierowników i dyrektorów instytucji współpracujących, a także prezesów i dyrektorów podmiotów gospodarczych i fundacji wspierających działania KP PSP w Olkuszu.

Tuż po mszy św. nastąpił przemarsz orkiestry, kompani honorowej KP PSP Olkusz, pocztów sztandarowych, pododdziałów funkcjonariuszy PSP, a także zaproszonych gości, na płytę Rynku w Olkuszu, gdzie rozpoczęła się główna uroczystość nadania sztandaru oraz obchodów Dnia Strażaka.

Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku zastępcy komendanta głównego PSP st. bryg. Arkadiuszowi Biskupowi, który dokonał przeglądu i powitania pododdziałów. Następnie odbyło się przywitanie przybyłych gości przez komendanta powiatowego PSP w Olkuszu. Nadanie sztandaru zostało poprzedzone  wbiciem pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru oraz wpisami do Księgi Pamiątkowej, których dokonali między innymi: minister infrastruktury, zastępca komendanta głównego PSP, wojewoda małopolski, małopolski komendant wojewódzki, starosta powiatu olkuskiego.    Po wbiciu gwoździ nastąpiła najdłużej oczekiwana chwila przez wszystkich funkcjonariuszy PSP w Olkuszu, poświęcenie i nadanie sztandaru, którego w imieniu  ministra spraw wewnętrznych  i administracji  Joachima Brudzińskiego dokonał zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup. Sztandar odebrał komendant powiatowy PSP w Olkuszu bryg. Zbigniew Wrzesień.

W trakcie uroczystości z okazji Dnia Strażaka odbyło się również wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe olkuskim strażakom. Zostały one wręczone przez zastępcę komendanta głównego PSP st. bryg. Arkadiusza Biskupa, małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Marka Bębenka, komendanta powiatowego PSP w Olkuszu bryg. Zbigniewa Września oraz prezesa zarządu powiatowego ZOSP RP druha Grzegorza Ziarnę.

Z okazji nadania sztandaru w trakcie uroczystości odbyło się również odczytanie listów okolicznościowych przekazanych przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, wiceprezesa Rady Ministrów Beatę Szydło oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego.

Na koniec uroczystości odbyły się okolicznościowe wystąpienia gości, a komendant powiatowy PSP w Olkuszu w podziękowaniu za wspieranie działań komendy wyróżnił zaproszonych gości okolicznościowymi upominkami.  

Uroczystość zakończyło złożenie meldunku zastępcy komendanta głównego  PSP.

Opracowanie na podstawie informacji: mł. bryg. Tomasza Muchy, KP PSP Olkusz
Zdjęcia: Krzysztof Boniecki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności