Narada podsumowująca 2019 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnowie

05 marca 2020 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie odbyła się narada roczna poświęcona podsumowaniu stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego za 2019 rok.


Swoją obecnością zaszczycili tarnowskich strażaków: st. bryg. Marek Bębenek – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Piotr Augustyński – Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa, Wojciech Mik – Dyrektor Wydziału Ochrony Ludności Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Tarnowie, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele innych służb mundurowych, Komendanci Gminni ZOSP RP oraz strażacy jednostek OSP KSRG z terenu miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego.

Naradę rozpoczął st. bryg. Piotr Szpunar - Komendant Miejski PSP w Tarnowie, który w formie prezentacji multimedialnej przedstawił działalność Komendy i podsumował stan bezpieczeństwa oraz funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu tarnowskiego za 2019 r. St. bryg. Marek Bębenek – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP przedstawił i omówił ogólną ocenę w zakresie bezpieczeństwa województwa oraz kierunki działań na rok 2020. Na zakończenie prelekcji podziękował wszystkim gościom i strażakom za wspólne działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej. W dalszej części narady, mł. bryg. Maciej Wolański - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie przedstawił i omówił sprawy operacyjno - szkoleniowe i kontrolno – rozpoznawcze za 2019 rok, oraz zasady współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej z jednostkami OSP. Mł. bryg. Michał Kotus - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie przedstawił i omówił sprawy kwatermistrzowskie i logistyczne oraz zasady dofinansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej ze środków budżetu państwa, środków lokalnych samorządów, jak również zasad pomocy i wsparcia jednostek OSP w zakresie przekazywania sprzętu specjalistycznego i taboru samochodowego, oraz remontów i przeglądów sprzętu. W podsumowaniu narady Komendant Miejski PSP w Tarnowie złożył serdeczne podziękowania wszystkim gościom za okazaną pomoc i zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa pożarowego, wsparcie tarnowskiej Komendy i jednostek OSP w ich działalności.

 
Opracowanie i zdjęcia: KM PSP w Tarnowie

 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności