Narada Roczna podsumowująca działalność KP PSP w Wieliczce za rok 2019

Dnia 27 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Kampusu Wielickiego odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce za rok 2019 połączona z naradą szkoleniową Prezesów i Naczelników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wielickiego.


W spotkaniu wzięli udział między innymi: Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Marek Bębenek, Wicestarosta Wielicki - Pan Henryk Gawor, Radni Powiatu Wielickiego, Komendant Powiatowy Policji - podinspektor Mirosław Strach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Pani Ewa Wiercińska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Pani Joanna Zymon, Kierownicy oraz Dyrektorzy wydziałów ds. zarządzania kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP na czele z dh Władysławem Kucharskim, przedstawiciele władz administracji samorządowej szczebla gminnego, Komendanci Gminni OSP, Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce.

W pierwszej części narady kierownicy wydziałów/sekcji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce podsumowali realizowane zadania w roku ubiegłym. Przedstawiono stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wielickiego, problemy jakie wyniknęły w trakcie realizacji zadań, a także cele do realizacji w roku bieżącym ze szczególnym uwzględnieniem działalności operacyjnej, prewencyjnej oraz logistycznej.

Małopolski Komendant Wojewódzki - st. bryg. Marek Bębenek wysoko ocenił pracę wielickich strażaków i druhów ochotników. Podziękował wszystkim, którzy aktywnie działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i wspierają ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu, a także przedstawił szeroki zakres zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną na terenie województwa małopolskiego.

W imieniu obecnych na naradzie władz samorządowych głos zabrał Wicestarosta Wielicki - Pan Henryk Gawor, który podkreślił jak ważną rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu odgrywa zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak również Ochotnicze Straże Pożarne. Pogratulował wyników osiągniętych przez jednostkę, życząc jednocześnie osiągnięcia zaplanowanych celów w 2020 r.

W imieniu druhów OSP głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieliczce - dh Władysław Kucharski, który omówił działalność jednostek OSP powiatu wielickiego.

W czasie narady Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce podsumował również działania podjęte w roku 2019 związane z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce.

W drugiej części narady funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Wieliczce omówili następujące tematy:
- zasady dofinansowania ochotniczych straży pożarnych,
- ratownictwo medyczne w PSP i OSP,
- podsumowanie VI Manewrów Ratowniczych Powiatu Wielickiego,
- zasady dysponowania do działań ratowniczo – gaśniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Omówiono również tematy bieżące dotyczące m.in. współpracy PSP i OSP.

Naradę roczną zakończył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce - st. kpt. Przemysław Przęczek, który podziękował funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce jak również druhom z jednostek ochotniczych straży pożarnych za służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie: st. kpt. Michał Masternak, kpt. Robert Ulman
Zdjęcia: kpt. Marcin Musiał

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności