Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Targu

21 lutego 2020 r. w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu odbyła się narada podsumowująca działalność nowotarskich strażaków w roku 2019. Rokrocznie w naradzie oprócz kierownictwa oraz pracowników komendy uczestniczą przedstawiciele władz samorządowych powiatu nowotarskiego, służb i instytucji współpracujących na co dzień z PSP oraz przedstawiciele lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W naradzie Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie reprezentował Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Piotr Filipek.


Wśród przybyłych gości znaleźli się m. in.:
Poseł na Sejm i Prezes Zarządu OW ZOSP RP w Krakowie – Edward Siarka
Starosta Powiatu Nowotarskiego – Krzysztof Faber,
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – kom. Zbigniew Zacher,
Burmistrza Miasta Nowy Targ – Grzegorz Watycha,
Burmistrz Rabki-Zdroju – Leszek Świder,
Wójt Gminy Szaflary -  Rafał Szkaradziński,
Wójt Gminy Jabłonka – Antoni Karlak,
Wójt Gminy Łapsze Niżne – Jakub Jamróz,
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Jan Kuczkowicz,
komendanci i prezesi gminni OSP z terenu Powiatu Nowotarskiego.

Naradzie przewodniczył Komendant Powiatowy PSP w Nowym Targu bryg. mgr inż. Mariusz Łaciak, który na wstępie przywitał zaproszonych gości, po czym przedstawił informacje dotyczące działalności Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu w roku 2019 (m.in. zagadnienia związane ze stanem wyposażenia Komendy Powiatowej PSP w pojazdy i sprzęt specjalistyczny, zrealizowanymi inwestycjami i zakupami, a także zagadnienia dotyczące pracy funkcjonariuszy nowotarskiej komendy na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu). Podczas wystąpienia wspomniał, że w 2019 roku stanowisko kierowania komendanta powiatowego PSP w Nowym Targu dysponowało jednostki ratownicze PSP i OSP do 2000 zdarzeń. Podczas podsumowania swojego wystąpienia bryg. Mariusz Łaciak przedstawił główne kierunki działań i zamierzeń wyznaczonych dla nowotarskiej komendy na 2020 rok. Podziękował także wszystkim obecnym za wsparcie i pomoc przy dotychczasowej realizacji zadań.

Następnie głos zabrał Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Filipek, który przedstawił i podsumował działalność strażaków województwa małopolskiego w 2019 roku.

Zaproszeni goście wyrazili słowa uznania dotyczące realizacji nałożonych na Komendę Powiatową PSP w Nowym Targu zadań oraz bardzo dobrej z nią współpracy, zwracając uwagę na pełny profesjonalizm i zaangażowanie nowotarskich strażaków.

Zdjęcia: KP PSP w Nowym Targu

 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności