Płyny dezynfekcyjne dla żłobków i przedszkoli - pomoc Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach i ochotniczych straży pożarnych.

Pomoc Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach w akcji dostarczenia środków dezynfekcyjnych dla żłobków i przedszkoli z terenu powiatu wadowickiego.


1 maja 2020 roku członkowie wytypowanych jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu wadowickiego realizując działania pomocowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, w ramach współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej z samorządami lokalnymi, wzięli udział w akcji dystrybucji środków dezynfekcyjnych przeznaczonych dla żłobków i przedszkoli funkcjonujących na terenie powiatu.

Pomoc druhen i druhów z OSP, po zadysponowaniu przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach na wniosek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, polegała na dostarczeniu płynów do dezynfekcji skóry oraz powierzchni do poszczególnych urzędów miast i gmin.

Trzeba zaznaczyć, że środki dezynfekcyjne po przetransprtowaniu przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z Krakowa do siedziby KP PSP w Wadowicach zostały w obecności kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach rozdzielone i przekazane odpowiednim przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego.

 

Opracowanie: mł. bryg. Jacek Kolber (KP PSP w Wadowicach).
Zdjęcia: mł. ogn. Zbigniew Guzdek (JRG w Wadowicach) i archiwum UG Stryszów.

 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności