Podsumowanie ferii w Małopolsce

W tym roku ferie zimowe w całej Polsce trwały od 14 stycznia do 24 lutego. Był to okres wzmożonej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wypoczywających. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się briefing prasowy, na którym podsumowano te działania.


Wzięli w nim udział: wojewoda małopolski Piotr Ćwik, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW Andrzej Pasek, p.o. zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Piotr Morajko, p.o. małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek, małopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego Paweł Kucharczyk oraz małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer.

- Z punktu widzenia służb ferie nigdy nie trwają dwa tygodnie, a prawie dwa miesiące i wymagają intensywnych działań. Ich szczególnie istotnym aspektem jest wymiana informacji i współpraca oraz bieżące analizowanie każdego przypadku. Warto podkreślić, że intensywne kontrole, które w tym czasie miały miejsce, służyły temu, aby było jeszcze bezpieczniej. Choćby zainteresowanie rodziców sprawdzaniem przez Inspekcję Transportu Drogowego i Policję autokarów przewożących dzieci pokazuje, jak ważne i oczekiwane są to działania. Często niestety jest tak, że to właśnie kontrole powodują, że kierowcy zaczynają za kierownicą myśleć i uważać. Dziękuję wszystkim służbom, które sprawiły, że dziś możemy powiedzieć: ferie w Małopolsce były bezpieczne! – mówił wojewoda Piotr Ćwik.

 

Działania Państwowej Straży Pożarnej

a) profilaktyka i kontrole

- O tym, jak ważna jest profilaktyka oraz wczesne dostrzeganie rodzących się zagrożeń, wszyscy mogliśmy się boleśnie przekonać na początku 2019 roku, w związku z tragicznymi skutkami pożaru, do jakiego doszło w tzw. escape roomie w Koszalinie. Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych, funkcjonariusze PSP przeprowadzali czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej z województwa małopolskiego były też dobrze przygotowane na ewentualność wystąpienia ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. niska temperatura, intensywne opady śniegu, oblodzenia. Strażacy przygotowani byli również do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa lodowego. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie ferii zimowych strażacy przypominali właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli. W obszarze tym strażacy wspierali w ramach wzajemnej współpracy Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego. W dalszym ciągu zwracamy uwagę na zagrożenia związane z sezonem grzewczym, przypominamy o konieczności okresowej kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych i apelujemy o doposażanie mieszkań w autonomiczne czujki dymu i tlenku węgla – powiedział p.o. małopolski komendant wojewódzki PSP – st. bryg. Marek Bębenek.

b) „Ogniki”

W czasie ferii grupy dzieci i młodzieży mogły zwiedzać strażnice. W trakcie takich wizyt zapoznawały się one ze sprzętem i wyposażeniem jednostek ratowniczych PSP, a także z codzienną pracą strażaków. W trakcie takich spotkań strażacy przekazywali dzieciom informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas wypoczynku.

Strażacy zapraszali także do odwiedzenia „Ogników” – sal edukacyjnych, których w Małopolsce funkcjonuje 11. W roku 2018 sale te odwiedziło 17682 osób, w tym 15901 uczniów.

c) „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

W okresie jesienno-zimowym w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstawania pożarów. W tym samym okresie odnotowywany jest również wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu. Od 1 października 2018 r. strażacy do zdarzeń związanych z tlenkiem węgla wzywani byli 379 razy. W tych zdarzeniach rannych zostało 165 osób, a 2 zmarły.

Dlatego strażacy szczególnie w okresie ferii zimowych przypominali o obowiązkowych okresowych przeglądach i czyszczeniu przewodów kominowych, a także o sprawdzeniu instalacji wentylacyjnej, jak również urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych.

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP na podstawie informacji MUW w Krakowie.

Zdjęcia:. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności