Podsumowanie pracy tatrzańskich strażaków w 2019 roku.


21 lutego bieżącego roku w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane odbyła się narada roczna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Filipek, przedstawiciele władz samorządowych, Policji i Straży Granicznej oraz funkcjonariusze KP PSP w Zakopanem, a także druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tatrzańskiego.

Spotkanie podsumowujące działalność komendy w roku 2019 otworzył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem bryg. Grzegorz Worwa. Przedstawiono treściwe sprawozdanie obejmujące głównie aspekt operacyjny, z uwzględnieniem największych i najpoważniejszych zdarzeń, w których udział brali strażacy z powiatu tatrzańskiego. Omówiono także sprawy związane z działalnością kontrolno-rozpoznawczą, w tym aktualny stan monitoringu pożarowego.

Kolejna część narady obejmowała wystąpienie Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotra Filipka. Zaprezentował on działalność Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa małopolskiego w 2019 r. Obecni goście mogli zapoznać się z wieloma danymi statystycznym opisującymi aktywność małopolskich strażaków w roku 2019, zobaczyć pełną gamę zadań, a także wydarzeń kulturalnych, religijnych i społecznych, w które angażowali się funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Po wystąpieniu Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej głos zabrali zaproszeni goście m.in. poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Edward Siarka, Starosta Tatrzański Piotr Bąk, Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Morula oraz Sekretarz gminy Kościelisko Mariusz Koperski. W ciepłych i serdecznych słowach uznania podziękowali oni strażakom za dotychczasową pracę i trud jaki wkładają w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie powiatu tatrzańskiego, deklarując przy tym stałą gotowość do współpracy i pomoc na płaszczyźnie finansowej, związanej z koniecznymi zakupami sprzętowymi.

Druga część spotkania miała typowo charakter roboczy. Funkcjonariusze KP PSP w Zakopanem pełniący służbę w wydziale operacyjno-szkoleniowym przedstawili przybyłym na naradę druhom OSP aktualności związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, w tym tematy dotyczące szkoleń, rozliczania dotacji, zakupów sprzętowych oraz prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Opracował st. kpt. A. Król Łęgowski

 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności