Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


20 listopada 2019 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego celem było omówienie przygotowania do działań w ekstremalnych warunkach zimowych. Posiedzeniu przewodniczył Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.
Wojewoda odebrał meldunki od przedstawicieli służb i instytucji, które intensyfikują swoje działania w związku ze zbliżającą się zimą. Państwową Straż Pożarną reprezentował Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Bębenek.

Podczas posiedzenia wszystkie powiatowe jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego do realizacji  działań zapewniających:
- pomoc medyczną i opiekę społeczną w trudnych warunkach zimowych,
- funkcjonowanie instytucji i przedsiębiorstw zabezpieczających w ekstremalnych warunkach zimowych działanie infrastruktury technicznej i komunalnej,
- alternatywną komunikację zbiorową i transport w sytuacji wystąpienia katastrofalnych opadów śniegu i długotrwałego utrzymywania się niskich temperatur,
- funkcjonowanie placówek oświatowych w trudnych warunkach zimowych, w tym dowóz dzieci i młodzieży do szkół, zapewnienie uczniom ciepłego posiłku, zabezpieczenie w ciepło budynków szkolnych, internatów, burs,
- odśnieżanie obiektów budowlanych wielkopowierzchniowych, posiadających płaskie konstrukcje dachowe,
- działania edukacyjne i kontrolne oraz techniczne mające na celu niedopuszczenie w okresie grzewczym do zatruć czadem,
- przeżycie zwierząt domowych, dzikich i bezpańskich w ekstremalnych warunkach zimowych,
- współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego położonych w rejonach podgórskich i górskich (przy granicy z Republiką Słowacji) z TOPR, GOPR, jednostkami Straży Granicznej oraz słowackimi służbami ratowniczymi w zakresie niesienia pomocy ofiarom wypadków w górach.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiona została specjalna infolinia. Pod numerem 987 możemy uzyskać informacje o noclegowniach, miejscach, gdzie można zjeść ciepły posiłek, schroniskach dla zwierząt. Dowiemy się również gdzie można zgłosić się po pomoc w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami bezpośredniego zagrożenia spowodowanego trudnymi warunkami atmosferycznymi. To dodatkowe wsparcie numeru alarmowego 112.

 

Zdjęcia: www.malopolska.uw.gov.pl

 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności