Postęp prac przy budowie strażnicy KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej

23 lutego 2019 r. małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej -nadbrygadier Stanisław Nowak wizytował Komendę Powiatową PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, w związku z budową nowej strażnicy KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.


Podczas wizyty nadbrygadier Stanisław Nowak ocenił stan zaawansowania prac budowlanych i zapoznał się z bieżącą sytuacją dotyczącą inwestycji oraz funkcjonowaniem komendy. Na zakończenie małopolski komendant wojewódzki PSP spotkał się ze zmianą służbową.

            Podkreślić należy, że prace budowlane inwestycji pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z magazynem przeciwpowodziowym wraz z instalacjami wewnętrznymi infrastrukturą techniczną i drogową” rozpoczęto w 2018 roku w ramach ustawy modernizacyjnej.

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, na podstawie informacji KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zdjęcia: KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.

 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności