Powiat bocheński – kolejny cykl szkoleń jednostek OSP dot. koronawirusa COVID-19

W dniach 17 i 21 kwietnia 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyły się wideokonferencje z druhami z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego.


Tematem odpraw szkoleniowych, zorganizowanych w sposób zdalny była obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa  SARS-CoV-2. Przedstawiono również sposoby zabezpieczenia ratowników, a także ewentualny zakres prowadzenia działań ratowniczych.

W wideokonferencji uczestniczyli:

 • Komendant Powiatowy PSP w Bochni – mł. bryg. Robert Cieśla,
 • Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni – bryg. Piotr Gadowski,
 • Naczelnik Wydziału ds. Operacyjno-Szkoleniowych – mł. bryg. Paweł Matyasik,
 • Naczelnicy i dowódcy szczebla interwencyjnego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Podczas odpraw omówiono mi.in.:

 • zasady postępowania w przypadku kontaktu z osoba zarażoną lub chorą na COVID-19,
 • zasady dostarczania żywności dla osób potrzebujących i objętych kwarantanną,
 • procedurę GIS MSWiA dot. postępowania w stosunku do osoby podejrzanej
  o Covid-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem,
 • procedurę postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawiruesm Covid-19 (wytyczne dla jednostek OSP z ksrg),
 • zasady prawidłowego i bezpiecznego użytkowania odzieży zabezpieczającej przed czynnikami biologicznymi oraz środki ochrony indywidualnej ratownika,
 • zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV2,
 • zasady prowadzenia dezynfekcji przygotowane przez SGR CHEM-EKO „Warszawa 6”,
 • obowiązek zgłaszania wszelkich działań podejmowanych z wirusem SARS-CoV2 (wyjazdy, zakupy, akcje infromacyjne, itp.),
 • zasady bezpiecznej dezynfekcji przystanków i wiat autobusowych,
 • materiał edukacyjny dla strażaków jednostek OSP w związku z występowaniem zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 (materiał opracowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie).

Na zakończenie wideokonferencji przypominano wszystkich druhom jednostek OSP o stosowaniu się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia dot. reżimu sanitarnego oraz polecono sprawdzenie sprzętu pod katem przygotowania do gaszenia pożarów obszarów leśnych.

Opracowanie: mł. bryg. Paweł Matyasik
Zdjecia: archiwum KP PSP w Bochni

 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności