Powierzenie obowiązków małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP

27 lutego 2019 roku nadbrygadier Stanisław Nowak - małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie rozwiązał stosunek służbowy w związku z nabyciem prawa do zaopatrzenia emerytalnego.


 Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski podziękował odchodzącemu za wieloletnią służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

 Od 28 lutego 2019 roku obowiązki małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie pełni st. bryg. mgr Marek Bębenek..

Opracowanie: KG PSP

Zdjęcia: Renata Golly

 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności