Powierzenie pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu


W dniu 31.12.2019 roku Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek powierzył mł. bryg. Ryszardowi Dudkowi z dniem 01.01.2020r pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu.

Mł. bryg. Ryszard Dudek dotychczas zajmował stanowisko Kierownika Sekcji ds. Kontrolno-Rozpoznawczych w Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu.


Zdjęcia: Archiwum KW PSP w Krakowie

 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności