Pożar budynków w miejscowości Więciórka

Informacja o pożarze kilku budynków w miejscowości Więciórka dotarła do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach o godzinie 20.15. w dniu 9 września.


Zgłoszenia wpływały na numer alarmowy 998 oraz z SI CPR Kraków. Dyżurny operacyjny natychmiast dysponował jednostki PSP i OSP do działań. Po przybyciu na miejsce i rozpoznaniu sytuacji przez pierwsze zastępy strażaków OSP stwierdzono pożar dwóch obiektów obejmujący całą konstrukcję - drewnianego budynku mieszkalnego oraz stodoły. Ogień stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla kolejnych zabudowań - drewnianego domu i budynku gospodarczego zlokalizowanego w odległości ok. 7 m od palących się obiektów oraz budynku mieszkalnego posadowionego na sąsiedniej posesji. Podano cztery prądy wody w obronie tych zabudowań. Z uwagi na gwałtowny rozwój pożaru spowodowany dużym nagromadzeniem materiałów palnych (drewniana konstrukcja budynków, zmagazynowane siano i słoma, drewno opałowe) Kierujący Działaniem Ratowniczym polecił zadysponować do działań dodatkowe siły i środki ratownicze, zorganizować punkty czerpania wody na pobliskim potoku, sprawić oświetlenie terenu akcji, podać prądy gaśnicze wody na objęte ogniem budynki. Po zlokalizowaniu zagrożenia w celu całkowitego ugaszenia pożaru dokonano rozbiórki niestabilnych konstrukcji ścian, kominów, słupów, więźby dachowej, które przelano prądami wody. Przedmiotowe prace przeprowadzono z wykorzystaniem sprzętu budowlanego (żuraw leśny HDS), pilarki łańcuchowe oraz podręczny sprzęt burzący. Przy użyciu kamery termowizyjnej skontrolowano poddane oddziaływaniu cieplnemu zagrożone sąsiednie budynki – nie stwierdzając zagrożenia pożarowego. W trakcie prowadzonych działań KDR otrzymał informację o zasłabnięciu jednej z osób do której zadysponowano ZRM. Po przebadaniu ratownicy medyczni ZRM nie stwierdzili potrzeby hospitalizacji tej osoby w szpitalu. Straty w mieniu podczas tego pożaru są duże i obejmują oprócz spalonych budynków również zwierzęta hodowlane, ciągnik rolniczy, maszyny rolnicze i budowlane, płody rolne, drzewo opałowe. Uszkodzeniu w wyniku wysokiej temperatury uległy również sąsiednie budynki – opalone ściany, stopione rynny z tworzywa. Wynikiem dużego wysiłku strażaków jest uratowanie przed zniszczeniem dwóch budynków mieszkalnych oraz budynku gospodarczego. Dużą trudnością w prowadzeniu akcji gaśniczej były niewystarczające ilości wody, którą musiano dowozić z odległego o ok. 3 km punktu czerpania wody przygotowanego na leśnym potoku, przemieszczając się samochodami gaśniczymi górską bardzo wąską drogą. W działaniach trwających 10 godzin udział brało 16 zastępów i 80 strażaków z jednostek ochrony przeciwpożarowej - JRG Myślenice, grupa operacyjna Komendy Powiatowej PSP, OSP Tokarnia, OSP Więciórka, OSP Krzczonów, OSP Skomielna Czarna, OSP Bogdanówka, OSP Zawadka, OSP Myślenice Dolne Przedmieście, OSP Pcim, OSP Lubień.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności