Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Polanka Wielka

W dniu 5 października 2019 roku p.o. Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Filipek uczestniczył w uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance Wielkiej.  Uroczystość miała miejsce na placu przed remizą tamtejszej komendy.


Meldunek o gotowości pododdziałów przyjął Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec. Następnie odegrano hymn narodowy oraz wciągnięto na maszt flagę państwową. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz rządowych i samorządowych z terenu powiatu, a także województwa oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z lokalnymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Uroczystość stała się również okazją do wręczenia honorowych odznaczeń oraz okolicznościowych upominków.

 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności