Przekazanie trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych

W miniony weekend na terenie woj. małopolskiego miały miejsce uroczystości związane z przekazaniem samochodów ratowniczo-gaśniczych dla trzech małopolskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których uczestniczyli przedstawiciele Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Nowe samochody bojowe powędrowały do OSP powiatu gorlickiego (OSP Sękowa i OSP Szalowa ) oraz powiatu limanowskiego (OSP Męcina).


5 października 2019 roku samochód ratowniczy marki Renault trafił w ręce druhów z OSP Sękowa. W uroczystości przekazania samochodu uczestniczyli przedstawiciele sejmu, władz samorządowych, Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP, a także druhowie jednostek OSP z terenu gminy. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla osób, które na co dzień działają na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Po uhonorowaniu zasłużonych dokonano poświęcenia samochodu bojowego oraz symbolicznego przekazania kluczyków. Samochód został zakupiony dzięki wsparciu Gminy Sękowa, WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, Komendy Głównej PSP, a także dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

Natomiast w niedzielę, 6 października bieżącego roku miało miejsce przekazanie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego marki MAN Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalowej. Uroczystość poprzedzona była Mszą Świętą, która odbyła się w tamtejszym kościele parafialnym. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, a także przedstawicieli władz ZOSP RP na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Podczas apelu podsumowano konkurs plastyczny pod nazwą „Straż oczami dziecka" a uroczystość uświetnił występ Orkiestry Dętej z Siedlisk.

Tego samego dnia miało miejsce przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault dla OSP Męcina (powiat limanowski). Po Mszy Świętej w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Męcinie dokonano poświęcenia pojazdu, po czym na placu przy Remizie lokalnej jednostki OSP miało miejsce przekazanie samochodu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej, a także przedstawiciele podmiotów współpracujących z jednostkami ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu.

Samochody zakupione zostały m. in. w ramach dotacji z ksrg, środków ubezpieczeniowych, będących w dyspozycji KG PSP oraz środków WFOŚiGW, NFOŚiGW, a także dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

OSP Sękowa

Zdjęcia: https://www.halogorlice.info

OSP Szalowa

Zdjęcia: https://gazetakrakowska.pl

OSP Męcina

Zdjęcia: https://www powiat.limanowski.pl

❮❮  Wróć do listy aktualności