Przesyłka niewiadomego pochodzenia tematem szkolenia w CKPiU w Gorlicach

            20 września  2019 roku w sali audiowizualnej CKPiU w Gorlicach przeprowadzono  szkolenie pod nazwą „Postępowanie z przesyłką niebezpieczną oraz postępowanie w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego”.

           


           Szkolenie skierowane zostało do podmiotów, w których funkcjonują dzienniki podawcze, a pracownicy narażeni są na kontakt z niebezpieczną przesyłką. Organizatorami szkolenia była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach, Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach oraz Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach.

           Szkolenie było okazją do przypomnienia informacji na temat zasad postępowania z przesyłką niewiadomego pochodzenia, rozpoznania przesyłki budzącej podejrzenia, czynności jakie należy wykonać  na miejscu zdarzenia w tym powiadomienie służb  w celu zabezpieczenia obszaru zagrożenia, podjęcia przesyłki i dochodzenia epidemiologicznego. Wszystkich uczestników szkolenia w imieniu organizatorów powitała Jadwiga Wójtowicz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach. Następnie głos zabrali: bryg. Krzysztof Gładysz Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach oraz insp. Krzysztof Tybor Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach.

            W szkoleniu uczestniczyli: przedstawiciele urzędów miast, gmin, jednostek administracji publicznej, szkół, przedszkoli, szpitala i placówek służby zdrowia z powiatu gorlickiego oraz Powiatowych Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z powiatów jasielskiego, nowosądeckiego, strzyżowskiego i tarnowskiego. W szkoleniu udział wzięło 117 osób.

Prelegentami podczas szkolenia byli:

- st. kpt. Marcin Barczyk D-ca JRG w Gorlicach - „Postępowanie instytucji w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki ”.

- Pan Andrzej Sumlet z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Krakowa -  „Postępowanie po ujawnieniu niebezpiecznej przesyłki – wybrane sposoby identyfikacji czynników biologicznych”.

- podkom. Mariusz Piotrowski Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Gorlicach - „Postępowanie w przypadku zaistnienie zdarzenia o charakterze terrorystycznym”.

 

Opracowanie: mł. bryg. Dariusz Surmacz - KP PSP Gorlice

Zdjęcia: Bogdan Pilarczyk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności