Roczna narada sprawozdawcza w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

Narada Roczna w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni w dniu 20 lutego 2020 r.


W dniu 20 lutego 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyła się roczna narada sprawozdawcza podsumowująca funkcjonowanie bocheńskiej Komendy Powiatowej PSP w 2019 roku.

W spotkaniu udział wzięli: Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Bukowiec, przedstawiciel Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP kpt. Łukasz Buczek, powiatowy kapelan strażaków ks. Stanisław Szczygieł,  burmistrzowie oraz wójtowie gmin z powiatu bocheńskiego, prezesi oraz komendanci gminni ochotniczych straży pożarnej z terenu powiatu bocheńskiego oraz  funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Bochni.

Komendant Powiatowy PSP w Bochni mł. bryg. Robert Cieśla oraz kierownicy komórek organizacyjnych tutejszej komendy przedstawili kompleksowe  sprawozdanie z  działalności bocheńskiej Straży Pożarnej w 2019 roku oraz cele wyznaczone  do realizacji w roku bieżącym.

Komendant Powiatowy PSP w Bochni mł. bryg. Robert Cieśla podziękował wszystkim urzędom i innym podmiotom za wszelkie formy wsparcia dla strażaków przy realizacji postawionych przed nimi zadań, za pomoc, zaangażowanie i zrozumienie dla problemów z zakresu bezpieczeństwa. Oddzielne podziękowania złożył na ręce prezesów i komendantów gminnych  OSP   dla  druhów   wszystkich j ednostek OSP  za   ich  trud i poświęcenie w działalności ratowniczej w roku sprawozdawczym.

W dalszej części spotkania przedstawiciel  Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  kpt. Łukasz Buczek zaprezentował film przedstawiający działalność Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego w 2019 r.

Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Bukowiec  wysoko ocenił pracę Kierownictwa Komendy  oraz wszystkich strażaków KP PSP w Bochni równocześnie dziękując przy tym za skuteczną i profesjonalną działalność w minionym roku.

V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSR PR druh Tadeusz Cichoń podkreślił  wzorową  współpracę  z  Komendantem  Powiatowym  PSP w Bochni oraz podziękował wszystkim strażaków PSP i OSP za ich działalność ratowniczą.

Tekst: mł. bryg. Matyasik Paweł

Zdjęcia: mł. bryg. Mroczek Mirosław

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności