Roczna odprawa służbowa w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach

12 lutego 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach odbyła się roczna odprawa służbowa, podsumowująca funkcjonowanie wadowickiej Komendy Powiatowej PSP w 2019 roku.Podczas narady Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie reprezentował Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Filipek. W spotkaniu wzięli również udział: Kapelan małopolskich strażaków ks. bryg. Władysław Kulig, przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie oraz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, a także samorządowcy z terenu powiatu wadowickiego.

Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak oraz Kierownicy komórek organizacyjnych tamtejszej komendy przedstawili kompleksowe sprawozdanie z działalności wadowickiej Straży Pożarnej. W dalszej części spotkania Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Filipek scharakteryzował wybrane aspekty ochrony przeciwpożarowej na terenie Małopolski w 2019 roku, omówił plany i zamierzenia na rok bieżący, a także odniósł się do wybranych kwestii poruszanych we wcześniejszych wystąpieniach funkcjonariuszy KP PSP w Wadowicach. Pozostali goście również wypowiedzieli się na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa i współpracy z Państwową Strażą Pożarną, dziękując przy tym za skuteczną i profesjonalną działalność KP PSP w Wadowicach w minionym roku.
      
W dowód uznania za wspieranie działalności KP PSP Wadowice w 2019 roku Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Bębenek, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Filipek, a także samorządowcy powiatu wadowickiego zostali uhonorowani okolicznościowymi pamiątkami. Po zakończeniu odprawy zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć wyposażenie oraz sprzęt ratowniczy, o który dzięki wsparciu m. in. Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, powiatu wadowickiego oraz gminy Andrychów w 2019 roku wzbogaciła się wadowicka KP PSP.

Zdjęcia: KP PSP Wadowice

 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności