Spotkania w sprawie dofinansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Piątkowe spotkania ze strażakami – w OSP w Wojniczu oraz w OSP w Łącku, były doskonałą okazją, by podziękować druhom za pełną gotowość do wsparcia działań jednostek PSP oraz omówić zadania zrealizowane na rzecz poprawy warunków w remizach strażackich, jak również podsumować zakupy nowoczesnego sprzętu ratowniczego, który w minionym roku trafił do strażaków ochotników.


W spotkaniach tych udział wziął również zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Marek Bębenek, który szeroko omówił zagadnienia związane z dofinansowywaniem z budżetu państwa jednostek OSP.

            Ponadto podczas spotkania, które odbyło się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojniczu Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego przedstawiła m.in. możliwości wsparcia finansowego z budżetu województwa prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z Małopolski w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019”. Przypomniała również o trwającym do 13 marca br. naborze oraz o najważniejszych założeniach konkursu. Samorząd województwa zdecydował przeznaczyć w tym roku aż 4 mln zł na poprawę jakości pracy strażaków ochotników w konkursie Małopolskie Remizy.

Dotacja jednostek OSP z KSRG w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”

            W roku 2018 dotacja z budżetu państwa jednostek OSP włączonych do KSRG realizowana była w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020”, ustanowionego ustawą z dnia 15 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz.2140). Zakres przedmiotowy dotacji obejmował realizacje przedsięwzięć zgodnych z zakresem „Programu” określonym w art. 2 pkt 1 – 3 ustawy. Źródłem finansowania przedsięwzięć poza środkami zapisanymi w ustawie budżetowej była również rezerwa celowa na realizację „Programu”. Łączna kwota przedmiotowej dotacji wynosiła 7 103 000 zł,

Dotacja dla jednostek OSP w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”

W roku 2018 dotacja dla jednostek OSP realizowana była ze środków budżetu państwa w oparciu o „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020” oraz o Ustawę budżetową na rok 2018.

Limit środków dotacji na dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie województwa małopolskiego wyniósł 5 134 000 zł, z czego kwota:

- 3 154 000 zł pochodziła z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020” z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące - 1 521 000 zł,

- wydatki inwestycyjne - 1 633 000 zł.

- 1 980 000 zł pochodziło ze zmiany ustawy budżetowej w zakresie dotacji OSP część

42 rozdział 75412.

            Ponadto w ramach wydatków bieżących z przedmiotowej dotacji jednostki OSP województwa małopolskiego otrzymały dodatkowo kwotę 407 706 zł z przeznaczeniem na organizację obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Łącznie w ramach zadania pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” jednostki OSP otrzymały środki w wysokości 5 541 706 zł.

Dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP środków finansowych pochodzących z NFOŚiGW / WFOŚiGW.

W roku 2018 w ramach „Porozumieniu w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 30.10.2015 r.”, zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Środowiska jednostki OSP województwa małopolskiego otrzymały dofinansowanie z NFOŚiGW / WFOŚiGW w wysokości 10 500 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Zdjęcia: Biuro prasowe UMWM.

 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności