Sprawozdawcza narada pionów operacyjnych oraz teleinformatycznych

W dniach 8 i 9 stycznia 2019 r. w pow. miechowskim obyła się coroczna sprawozdawcza narada pionów: operacyjnych oraz teleinformatycznych PSP woj. małopolskiego.


Naradzie przewodniczył Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak wraz ze swoimi zastępcami.

Moderatorem odprawy był mł. bryg. Paweł Sejmej Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadzorujący m.in. piony operacyjne oraz teleinformatyczne w woj. małopolskim oraz Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Krakowie – st. bryg. Paweł Knapik.

Omawiano m.in. następującą tematykę: informacje przekazane podczas corocznej odprawy Centralnego Odwodu Operacyjnego, funkcjonowanie Małopolskiej Brygady Odwodowej, , współpracę z mediami, analizy akcji ratowniczo-gaśniczych, profilaktykę psychologiczną oraz nowotworową w służbie, działalność Specjalistycznych Grup Ratowniczych PSP,  wytyczne operacyjne i teleinformatyczne KG PSP oraz KW PSP, szkolenia z taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych, podsumowano projekt poświęcony bezpiecznej i ergonomicznej konfiguracji rot gaśniczych.

W naradzie uczestniczyli wszyscy funkcjonariusze PSP woj. małopolskiego bezpośrednio zaangażowani w planowanie oraz realizację zadań operacyjnych oraz teleinformatycznych.

 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności