Strażacy w Małopolsce w ramach przygotowania do walki z koronawirusem wzmacniają swój potencjał sprzętowy

Strażacy w Małopolsce, aby jeszcze lepiej przygotować się do realizacji swoich zadań w ramach waliki z koronawirusem wzmacniają swój potencjał sprzętowy.


W tym celu pozyskane zostały środki finansowe pochodzą m.in. z następujących źródeł:  

 • 2,6 mln z rezerwy celowej budżetu Państwa,
 • 100 000 zł ze środków ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP,
 • 125 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 • 200 000 zł z budżetów własnych Komend Powiatowych i Miejskich PSP woj. małopolskiego

Z pozyskanych środków strażacy zakupili następujący sprzęt i środki ochrony osobistej:

 • Fumigatory - 9 szt.
 • Generatory ozonu - 34 szt.
 • Opryskiwacze spalinowe - 34 szt.
 • Półmaski FFP2 i FFP3 -14000 szt.
 • Maseczki chirurgiczne -32000 szt.
 • Rękawiczki lateksowe -52 000 szt.
 • Płyn do dezynfekcji - 5000 litrów.
 • Okulary ochronne/gogle -1300 szt.
 • Ubrania ochronne – 3100 szt,
 • Pralnica przemysłowa – 20 szt.
 • Namiot stelażowy – 2 szt.
 • Urządzenie do suszenia i ozonowania sprzętu – 7 szt.
 • Kabina dekontaminacyjna – 5 szt.
 • Zestaw do odkażania samochodów – 1 szt.

            Powyższy sprzęt w znacznej mierze przekazany został już do KP/M PSP woj. małopolskiego a następnie do Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz 182 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie wyznaczonych gmin woj. małopolskiego.

 

Opracowanie: mł. bryg. Sebastian Woźniak - rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na podstawie informacji Wydziału Kwatermistrzowskiego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia.

Zdjęcia: Archiwum KW PSP Kraków.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności