SZKOLENIA DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP W KRAKOWIE W CZASIE PANDEMII

Ochotnicze Straże Pożarne odgrywają znaczącą rolę w systemie ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Rola ta jest szczególnie istotna obecnie, kiedy to zakres działań ratowniczych i pomocniczych realizowanych przez podmioty włączone do KSRG rozszerzyły się o działania podejmowane w związku z walką z wirusem SARS-CoV-2.


Dodatkowo z uwagi na skutki pandemii COVID-19, w tym konieczności odbywania kwarantanny i izolacji, które dotykają również strażaków, utrzymanie właściwego poziomu gotowości operacyjnej tych podmiotów jest często utrudnione. Wprowadzony w pierwszym kwartale bieżącego roku stan epidemii, a także sukcesywnie wprowadzane kolejne obostrzenia doprowadziły do zawieszenia kursów i szkoleń, w tym szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP, którego ukończenie warunkuje możliwość udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych członków OSP.

Mając na uwadze powyższe i wychodząc naprzeciw potrzebom szkoleniowym dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie wdrażając wytyczne Komendy Głównej PSP dot. organizacji szkoleń dla druhów OSP wznowił prace nad zakończeniem szkoleń, które zostały ze względu na stan pandemii wstrzymane.

Jednym z elementów niezbędnym do pozytywnego zakończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP jest odbycie i zaliczenie testów w komorze dymowej. W dobie pandemii strażacy pod nadzorem instruktorów z Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie: mł. bryg. Tomasza Kosiby oraz st. kpt. Łukasza Łotockiego odbyli testy  w mobilnej komorze rozgorzeniowo-dymowej, która przyjechała do siedziby Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu. Testy zaliczyło 44 strażaków ratowników OSP z terenu powiatu nowosądeckiego.

Opracował: st. kpt. Łukasz Łotocki OSz KW PSP w Krakowie

Zdjęcia: archiwum KW PSP w Krakowie

 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności