Szkolenie jednostek OSP dot. koronawirusa

W dniu 21.03.2020r. w KP PSP Zakopane odbyła się wideokonferencja z druhami z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tatrzańskiego.


Tematem odprawy szkoleniowej, zorganizowanej w sposób zdalny była obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa  SARS-CoV-2. Przedstawiono również sposoby zabezpieczenia ratowników, a także ewentualny zakres prowadzenia działań ratowniczych.

Omówiono mi.in.:

  • zasady prawidłowego i bezpiecznego użytkowania odzieży zabezpieczającej przed czynnikami biologicznymi oraz środki ochrony indywidualnej ratownika;
  • zasady postepowania oraz instrukcję pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną
  • procedurę GIS MSWiA dot. postępowania w stosunku do osoby z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV2;
  • procedurę postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawiruesm Covid-19 (wytyczne dla jednostek OSP z KSRG);
  • zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV2;
  • obowiązek zgłaszania wszelkich działań podejmowanych z wirusem SARS-CoV2 (wyjazdy, zakupy itp.).

 Na zakończenie wideokonferencji przypomniano wszystkim druhom jednostek OSP o stosowaniu się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia dot. reżimu sanitarnego.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Zakopane

 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności