SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE CBRNE

W dniach 17 – 21 lutego 2020 roku odbyło się szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym (CBRNE).  Zajęcia prowadzone w ramach szkolenia odbywały się w bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 6 KM PSP w Krakowie oraz w Zakładzie Biochemii Glikokoniugatów Uniwersytetu Jagiellońskiego i zostało zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w Krakowie przy wsparciu Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.


Szkolenie to skierowane było do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w celu przygotowania teoretycznego i praktycznego ratowników do wykonywania czynności ratowniczych w sytuacji zagrożenia czynnikami o charakterze CBRNE. Udział w szkoleniu wzięło 20 strażaków wchodzących w skład „Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego” z terenu woj. małopolskiego tj.: KM PSP w Krakowie, KM PSP w Tarnowie, KM PSP w Nowym Sączu oraz KP PSP w Oświęcimiu i KP PSP w Nowym Targu.

Zajęcia prowadzone były przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej jak również przez zaproszonych specjalistów min. w zakresie materiałów i urządzeń wybuchowych oraz analizy próbek:

  1. mł. bryg. Damian Woszczyna – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 KM PSP w Krakowie
  2. st. asp. Paulina Kozień – psycholog KW PSP w Krakowie
  3. mł. asp. Danuta Pawelec – specjalista w KM PSP w Krakowie
  4. dr n. biol. Paweł Pocheć – Małopolski Inspektor Sanitarny MSWiA,
  5. dr hab. Ewa Pocheć – Kierownik Zakładu Biochemii Glikokoniugatów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ul. Gronostajowa 9
  6. Michał Łupiński – Główny Specjalista KCKRiOL Komendy Głównej PSP
    zagrożeń radiacyjnych.
  7. Tomasz Goleniowski – były antyterrorysta, specjalista od materiałów i urządzeń wybuchowych.

Na zakończenie szkolenia jego uczestnicy otrzymali z rąk Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marka Bębenka oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. Pawła Knapika stosowne zaświadczenia.

 

Opracował: kpt. Bogusław Szydło – KW PSP Kraków
Zdjęcia: mł. bryg. Damian Woszczyna KM PSP Kraków
               mł. bryg.  Grzegorz Cegła – KW PSP Kraków

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności