Szkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej dla PSP

W dniach 3-4 marca 2020 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie zostało zorganizowane szkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej dla Państwowej Straży Pożarnej i było dedykowane dla pracowników Wydziału Finansowego Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, a także dla delegowanych pracowników komend miejskich/powiatowych PSP z terenu województwa małopolskiego.


Szkolenie to zostało przeprowadzone przez firmę MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o., a jego program obejmował między innymi zagadnienia z zakresu: polityki rachunkowości, etapów kontroli dokumentów księgowych, rozliczania delegacji służbowych, zabezpieczenia środków na działania operacyjne jednostki, zasad sporządzania inwentaryzacji rocznej, sprawozdawczości budżetowej czy też klasyfikacji dochodów i wydatków w Państwowej Straży Pożarnej.

 

❮❮  Wróć do listy aktualności