Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego dla Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

W dniu 13 sierpnia 2019 r. st. bryg. Piotr Filipek Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oficjalnie otworzył szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego dla 16 przedstawicieli Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie chersońskim oraz mieście Kijów.


Tygodniowe szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe – etap II” finansowanego ze środków programu Polska Pomoc Rozwojowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Jest to kolejny moduł szkoleniowy realizowany w ramach tytułowego przedsięwzięcia.

Efektem realizacji tytułowego przedsięwzięcia będzie przeszkolenie w formule „train the trainers” łącznie 96 ukraińskich strażaków, którzy staną się instruktorami i przekażą zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie wybranych aspektów organizacji działań ratowniczo-gaśniczych pozostałej kadrze w ukraińskich jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności