Telekonferencja z jednostkami OSP z własnego obszaru chronionego

W dniach 18-19.03.2020r. w KP PSP Limanowa odbyła się telekonferencja z Naczelnikami i dowódcami szczebla interwencyjnego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru chronionego KP PSP Limanowa.


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie województwa małopolskiego, w dniach 18-19.03.2020r. w KP PSP Limanowa odbyła się telekonferencja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej wraz z kadrą dowódczą z Naczelnikami i dowódcami szczebla interwencyjnego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru chronionego KP PSP Limanowa. Tematem odprawy szkoleniowej, zorganizowanej w sposób zdalny była obecna sytuacja związana z pandemią wirusa  SARS-CoV-2, sposobami zabezpieczeń osobistych i ewentualnym zakresem prowadzenia działań ratowniczych.

 Omówiono mi.in.:

  • zasady prawidłowego, bezpiecznego użytkowania odzieży zabezpieczającej przed czynnikami biologicznymi i elementów ochrony osobistej ratownika;
  • zasady postepowania oraz instrukcję pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną;
  • procedurę GIS MSWiA dot. postępowania w stosunku do osoby podejrzanej o Covid-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem;
  • procedurę postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawiruesm Covid-19 (wytyczne dla jednostek OSP z KSRG);
  • zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV2;
  • obowiązek zgłaszania wszelkich działań podejmowanych a związanych z wirusem SARS-CoV2 (wyjazdy, zakupy itp.).

 Na zakończenie wideokonferencji przypomniano wszystkich druhom jednostek OSP o stosowaniu się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia dot. reżimu sanitarnego.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Limanowa/OSP Laskowa/OSP Kamienica

 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności