Uroczyste przekazanie pojazdów i sprzętu ratowniczego dla KM PSP w Krakowie i OSP oraz odprawa roczna.

W dniu 26 lutego bieżacego roku na terenie jednostki ratowniczo – gaśniczej nr 6 w Krakowie przy ul. Aleksandry 2 w Krakowie miało miejsce uroczyste podsumowanie rocznej działalności Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz przekazanie do użytku nowych pojazdów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu ratowniczego. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Markowi Bębenkowi oraz odegraniem hymnu państwowego i wciągnięciem flagi narodowej na maszt.


Po przywitaniu przez Komendanta miejskiego PSP w Krakowie st. bryg. Pawła Knapika wszystkich przybyłych gości oraz kadry dowódczej KM PSP w Krakowie nastąpiło przekazanie do użytku nowo zakupionego sprzętu ratowniczego i pojazdów pożarniczych w roku 2019:

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault o napędzie terenowym 4x4 . Pojemność zbiornika wodnego to 3000 l o wydajności autopompy 2800 l/min. Załoga liczy 6 osób. Rok produkcji to 2019 . Pojazd trafił do służby w JRG nr 3 w Krakowie został zakupiony ze środków UMK za kwotę 849 930 zł.

Decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP do użytku OSP Wolica został przekazany średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA na podwoziu Iveco Pojemność zbiornika wodnego 2500 l wody i wydajności autopompy 1600 l/min. Załoga samochodu liczy 6 osób, wraz z samochodem przekazany został agregat prądotwórczy marki Eiseman.

Lekki samochód kwatermistrzowski Ford Transit. Samochód służący do przewozu 6 osób oraz sprzętu logistyczno-kwatermistrzowskiego. Pojazd, który użytkowany będzie w Wydziale Kwatermistrzowskim Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Samochód zakupiony ze środków UMK oraz WFOŚ za kwotę 147 660 zł.

Łódź płaskodenna aluminiowa służąca do ratowania osób na akwenach wodnych oraz poszkodowanych w czasie powodzi z terenów podtopionych. Łódź trafiła do użytku przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą nr 4 w Krakowie, współfinansowana ze środków UMK dzielnicy 13 oraz starostwa powiatowego w Krakowie za kwotę 29 741,40 zł.


Po oficjalnej części przekazania do użytku i poświęcenia pojazdów i sprzętu w sali konferencyjnej JRG nr 6 w Krakowie została przeprowadzona odprawa roczna podsumowująca rok 2019 działalności Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.

W uroczystościach udział wziął Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Bębenek, Komendant Miejski PSP w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik wraz z Zastępcami st. bryg. Andrzejem Nowakiem oraz mł. bryg. Arkadiuszem Kielinem i kadra kierownicza KM PSP w Krakowie. W wydarzeniu udział wzięli także przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej Miasta Krakowa jak również przedstawiciele władz samorządowych reprezentujący Urząd Miasta Krakowa, sekretarz miasta p. Antoni Fryczek, radni miasta Krakowa p. Jacek Bednarz, p. Edward Porębski, p. Marek Sobieraj, oraz powiat krakowski reprezentowany był przez p. Piotra Strzebońskiego.

Opracowanie: kpt. Bartłomiej Rosiek - oficer prasowy KM PSP w Krakowie,
Zdjęcia: archiwum KM PSP w Krakowie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności