Uroczysty apel z okazji przekazania obowiązków małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

16 czerwca 2020 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się uroczystość przekazania obowiązków małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.


Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji odwołany został dotychczasowy komendant st. bryg. Marek Bębenek, który funkcję tę pełnił od 29 marca 2019 r. do 15 czerwca 2020 r. Na stanowisko małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji, na wniosek komendanta głównego PSP, po uzyskaniu zgody wojewody małopolskiego, powołany został dotychczasowy zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP - st. bryg. Piotr Filipek.

            W uroczystości udział wzięli znamienici goście wśród których byli m.in.: posłowie na Sejm RP – Elżbieta Duda i Krzysztof Kozik, komendant główny PSP - nadbrygadier Andrzej Bartkowiak, wojewoda małopolski - Piotr Ćwik, wicewojewoda małopolski – Zbigniew Starzec, wicemarszałek województwa małopolskiego - Łukasz Smółka, komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie - mł. bryg. Marek Chwała, były małopolski komendant wojewódzki PSP - nadbrygadier w st. spocz. Stanisław Nowak, członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZG ZOSP - Jerzy Obstarczyk, a także szefowie i przedstawiciele służb mundurowych, komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. małopolskiego oraz funkcjonariusze PSP i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.

            Sygnałem do rozpoczęcia uroczystości był tradycyjnie odegrany Hejnał Mariacki, który grany jest codziennie z wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

            Przybyłych gości przywitał st. bryg. Piotr Filipek. Następnie odbyła się ceremonia zdania i przyjęcia obowiązków małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Odczytano decyzję w sprawie odwołania st. bryg. Marka Bębenka i powołania st. bryg. Piotra Filipka na stanowisko małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Zdający oraz przyjmujący obowiązki oddali honory sztandarowi Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie i złożyli stosowne meldunki komendantowi głównemu PSP.

            W dalszej części uroczystości głos zabrał nadbrygadier Andrzej Bartkowiak, który podziękował za lata niezawodnej służby st. bryg. Markowi Bębenkowi oraz złożył życzenia wszelkich sukcesów na nowym stanowisku st. bryg. Piotrowi Filipkowi. St. bryg. Marek Bębenek podziękował wszystkim za przychylność i współpracę. Jednocześnie podkreślił, że podczas swojej służby, zwłaszcza na stanowiskach dowódczych, zawsze dla niego na pierwszym miejscu byli ludzie. Głos zabrał również małopolski komendant wojewódzki PSP. St. bryg. Piotr Filipek w swoim przemówieniu odniósł się z uznaniem do dokonań swojego poprzednika oraz podziękował za zaufanie i powierzenie mu tego zaszczytnego stanowiska.

            Podczas uroczystości odczytane zostały najważniejsze informacje na temat życia, działalności i dokonań st. bryg. Marka Bębenka oraz st. bryg. Piotra Filipka.

            Uroczystość stała się okazją, aby komendant miejski PSP w Krakowie - st. bryg. Paweł Knapik przedstawił okoliczności podpisania dekretu w sprawie obchodów Krakowskiego Dnia Strażaka. Po odczytaniu dekretu przekazany został on na ręce st. bryg. Piotra Filipka.

            Kolejno głos zabrali zaproszeni goście. Wszyscy zgodnie podkreślali, że st. bryg. Marek Bębenek jest człowiekiem wyjątkowym, zarówno jeśli chodzi o jego dokonania, doświadczenie, odwagę do podejmowania trudnych wyzwań, umiejętność współpracy, ale przede wszystkim przez to jakim jest wobec innych ludzi. Zaproszeni goście odnieśli się również do st. bryg. Piotra Filipka wyrażając przekonanie, że współpraca będzie układała się wzorowo, gdyż jest on im osobą znaną. Jak przypomniał wojewoda małopolski potwierdziło się to m.in. podczas akcji ratowniczej po rażeniach piorunami turystów w rejonie Giewontu.

            St. bryg. Marek Bębenek służbę w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej pełnił od 1981 roku a od ponad 40 lat związany jest z działalnością ochotniczych straży.

 

Opracowanie: mł. bryg. Sebastian Woźniak, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP;

Zdjęcia: Alicja Święch, KW PSP Kraków.

 

 

Informacja o przebiegu służby st. bryg. mgr inż. Piotra Filipka

Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

 

            Pan st. bryg. mgr inż. Piotr Filipek – po ukończeniu szkoły średniej w Zespole Szkół Zawodowych im. Ignacego Łukasiewicza Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu rozpoczął służbę pożarniczą w 1994 r. jako podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W 1998 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia inżynierskie pierwszego stopnia oraz został mianowany na pierwszy stopień oficerski.

            Jako oficer został skierowany w 1998 r. do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie z przydziałem do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chrzanowie na stanowisko dowódcy sekcji. Kolejno w JRG a następnie z chwilą utworzenia w Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, zajmował następujące stanowiska: dowódca sekcji, dowódca zmiany (1.06.1999 r.), młodszy oficer młodszy specjalista, specjalista ds. kontrolno – rozpoznawczy (1.01.2002 r.), dowódca Jednostki ratowniczo – gaśniczej (1.07.2006 r.), zastępca Komendanta Powiatowego (1.03.2010 r.). W 2013 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu. Jako oficer Państwowej Straży Pożarnej pełnił także wiele dodatkowych funkcji m.in.: Dowódcy Kompanii Specjalnej Pompowej WOO „Krak” oraz nieetatowego Rzecznika Prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie.

            W trakcie służby st. bryg. Piotr Filipek uzupełniał wiedzę i podnosił kwalifikacje kończąc m.in. w 2000 r. zaoczne studia magisterskie drugiego stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz w 2008 r. studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Instytucjach Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ponadto w swojej dotychczasowej służbie zdobywał doświadczenie na różnych stanowiskach, w tym na szczeblach dowódczych.

            Swoją wiedzę zawodową jako oficer pożarnictwa umiejętnie wykorzystywał kierując trudnymi akcjami ratowniczo – gaśniczymi przyczyniając się do ochrony życia i mienia społeczności lokalnej. Jako funkcjonariusz wielokrotnie brał udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, również jako dowódca, na terenie powiatu i województwa, m.in. podczas: pożaru zbiornika w Rafinerii Trzebina (2002 r.), katastrofy budowlanej w Trzebini - Krze (2007 r.), pożaru linii produkcyjnej na terenie firmy „DAN-CAKE” w Chrzanowie (2007 r.), działań ratowniczych po przejściu trąby powietrznej w miejscowości Bolęcin (2008 r.), pożaru hali produkcyjnej firmy produkująca wyroby włókiennicze (2008 r.), pożaru obiektu handlowo – usługowego PSM w Chrzanowie (2008 r.), pożaru cysterny z 20 t LPG w Chrzanowie (2008 r.), miejscowego zagrożenia - wykolejenie cystern z etylobenzenem z 35 elementowego składu w Trzebini (2009 r.), wielokrotnych działań przeciwpowodziowych na terenie powiatu (2007, 2010, 2012, 2017 r.), pożaru dachu Klasztoru oo. Bernardynów w Alwerni (2011 r.), pożaru fabryki aerozoli w Chrzanowie (2011 r.), pożarów na terenie masywów leśnych Żarki powiat chrzanowski, Olkusz (2012 r.), licznych zdarzeń związanych z gwałtowną zmianą pogody w lipcu 2013 roku, pożaru instalacji degazacji kauczuku w zakładzie dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (2014 r.), pożaru hali z magnezem gdzie zagrożone były sąsiednie budynki oraz gazociąg doprowadzający gaz do Zakładów Chemicznych (2014 r.), działań przeciwpowodziowych (2014 r.), pożaru w zakładzie wyrobów nieżelaznych Brzezinka (2015 r.), wycieku substancji ropopochodnej do rzeki Wisły Oświęcim – Przeciszów (2015 r.).

Ponadto st. bryg. Piotr Filipek wzorowo koordynował sprawy związane z przygotowaniem do zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży (2016 r.). Uczestniczył w pracach zespołu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego w przygotowaniu Planu Zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży. Jego wiedza w zakresie planowania operacyjnego oraz dowodzenia dużymi działaniami ratowniczymi znacząco przyczyniła się do skutecznego zabezpieczenia ŚDM. Włożył duży wkład w skonsolidowanie wszystkich służb, podmiotów i instytucji uczestniczących w organizacji i zabezpieczeniu ŚDM w ramach zespołu Starosty Oświęcimskiego. Wielokrotnie organizował i uczestniczył w spotkaniach roboczych m.in. ze stroną kościelną z Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Krakowskiej, Biurem Ochrony Rządu, Policją, dyrekcją Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. W ramach operacji Oświęcim, jako dowodzący działaniami ratowniczymi, na bieżąco nadzorował służbę strażaków PSP i OSP.

            Wielokrotnie od 2013 r. przygotowywał i dowodził działaniami związanymi z zabezpieczeniem uroczystości o charakterze krajowym i międzynarodowym na terenie KL Auschwitz - Birkenau (m.in. obchody rocznicy wyzwolenia, dni Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, Marszu Żywych). Dowodził zabezpieczeniem szczytu klimatycznego COP 24 w ramach „Operacja Oświęcim, podoperacja Miasto” (2018 r.)

            Przez blisko dwa lata nadzorował i koordynował pracę jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu oświęcimskiego, które przygotowywały materiały do opracowania książki „Strażacy ziemi oświęcimskiej”. Zorganizował konkurs plastyczny z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości „Strażacy w służbie Ojczyźnie”, rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas obchodów Powiatowego Dnia Strażaka w maju 2018 rok.

            W roku 2019 nadzorował kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w pomieszczeniach tzw. „escape room” na terenie powiatu oświęcimskiego oraz kierował i koordynował działaniami związanymi z nawałnicą i silnym wiatrem, które spowodowały konieczność ponad 400 interwencji na terenie powiatu (zerwane dachy, uszkodzone budynki, pojazdy, powalone drzewa, linie energetyczne). Jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego koordynował także działania w ramach akcji ratowniczej w jaskini „Wielka Śnieżna” związanej z poszukiwaniem zaginionych grotołazów oraz akcji ratowniczej po rażeniach piorunami turystów w rejonie Giewontu.

 

Wielokrotnie odznaczony i wyróżniony odznaczeniami państwowymi i resortowymi w tym m.in.:

- Brązowym Krzyżem Zasługi

- Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

- Srebrna Odznaka Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej

- Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności  Kraju

- Odznaką Honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”

- Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności