Wizyta komendanta głównego PSP w woj. małopolskim

24 marca 2019 roku komendant główny PSP - gen. brygadier Leszek Suski w asyście p. o. małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP – st. bryg. Marka Bębenka wizytował jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa małopolskiego. Komendant spotkał się z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Wolbromiu, Miechowie i Proszowicach.


Wizyta w każdej z jednostek rozpoczynała się złożeniem meldunku komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez miejscowych komendantów powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz dowódców JRG. Gen. brygadier Leszek Suski zapoznał się z warunkami pracy i służby w każdej wizytowanej komendzie oraz spotkał się ze strażakami jednostek ratowniczo-gaśniczych, którzy pełnili tego dnia służbę.

W trakcie rozmowy ze strażakami gen. brygadier Leszek Suski przekazał informację dotyczącą wprowadzonych na przestrzeni ostatnich trzech lat wzrostu wynagrodzeń, zakupów środków ochrony indywidualnej strażaka oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego w ramach programu modernizacji służb mundurowych. Omawiano również dodatkowe środki finansowe, jakie trafiają na wyposażenia zarówno jednostek Państwowej Straży Pożarnej jak i ochotniczych straży pożarnych. W rozmowie ze strażakami podkreślał również istotną rolę szkoleń i samodoskonalenia podczas służby, co w praktyce przekłada się na bezpieczeństwo i skuteczność podczas działań. Zaznaczył również duży wkład strażaków jednostek ochotniczych straży pożarnych w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych. Komendant przedstawił strażakom plan wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku.

W czasie wizyty komendant główny PSP spotkał się również z druhami biorącymi udział w trwającym szkoleniu podstawowym strażaków ratowników ochotniczy straży pożarnych, które odbywało się w Komendzie Powiatowej PSP w Miechowie. Podziękował druhom za poświęcany czas i zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Na zakończenie spotkania komendant główny PSP podziękował i docenił włożoną pracę w utrzymanie sprzętu, pomieszczeń socjalnych i ogólną sprawność strażaków JRG, a także za wzorową współpracę z OSP.

 

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Zdjęcia: archiwum KW PSP w Krakowie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności